ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 148
                                               

Pengeksponenan

Dalam bidang matematik, pengeksponenan ialah suatu operasi yang melibatkan dua nombor, iaitu asas a {\displaystyle a} dan eksponen n {\displaystyle n} dan ditulis a n {\displaystyle a^{n}}. n {\displaystyle n} juga dipanggil indeks. Jika n {\disp ...

                                               

Pilih atur

Dalam matematik, permutasi ialah pemilihan benda dalam satu set dalam susunan tertentu dengan mengambil kira turutan, berbeza dengan gabungan yang tidak mengambil kira turutan. Permutasi boleh dibuat dengan membenarkan pengulangan atau sebaliknya ...

                                               

Salingan

Dalam bidang matematik, salingan atau songsangan terhadap pendaraban bagi sebarang nombor x {\displaystyle x}, apabila didarab dengan x {\displaystyle x}, menghasilkan identiti terhadap pendaraban, iaitu 1. Salingan ditulis 1 x {\displaystyle {\t ...

                                               

Semigelanggang

Dalam bidang matematik, semigelanggang ialah suatu struktur algebra yang menyerupai gelanggang, akan tetapi tidak menjadi keperluan bahawa setiap unsur perlu mempunyai songsangan penambahan.

                                               

Vektor

Dalam matematik, fizik dan kejuruteraan, kuantiti vektor ialah kuantiti yang mempunyai magnitud dan arah gerakan. Vektor Euclid lazimnya diwakili tembereng garis dengan arah tertentu, atau daripada segi grafik dengan suatu anak panah, menyambungk ...

                                               

Hasil darab bintik

Dalam bidang matematik, hasil darab bintik bagi dua vektor yang sama panjang a = } ditakrifkan: a ⋅ b = ∑ i = 1 n a i b i = a 1 b 1 + a 2 b 2 + ⋯ + a n b n {\displaystyle \mathbf {a} \cdot \mathbf {b} =\sum _{i=1}^{n}a_{i}b_{i}=a_{1}b_{1}+a_{2}b_ ...

                                               

Pendaraban skalar

Pendaraban skalar ialah salah satu operasi asas yang mentakrifkan suatu ruang vektor dalam algebra linear. Dalam konteks geometri yang intuitif, pendaraban skalar bagi suatu vektor Euclid nyata dengan suatu nombor nyata yang positif, akan menggan ...

                                               

Ruang Euclides

Dalam geometri, ruang Euclides terdiri daripada satah Euclides dua dimensi, ruang tiga dimensi bagi geomteri Euclides, dan ruang-ruang lain tertentu. Ia dinamai sempena ahli matematik Yunani Purba, Euclides dari Iskandariah. Istilah "ruang Euclid ...

                                               

Tembereng garis

Dalam geometri, tembereng garis atau ruas garis merupakan sebahagian daripada garis yang terhad oleh dua titik hujung yang berbeza, dan memuatkan semua titik pada garis di antara hujung-hujungnya. Contoh ruas garisan tamsilnya sisi segi tiga atau ...

                                               

Vektor nol

Dalam bidang algebra linear, vektor nol atau vektor sifar ialah vektor dalam ruang Euclid, iaitu vektor dengan setiap komponennya mempunyai nilai sifar. Tatatanda lazim bagi vektor ini ialah 0 → {\displaystyle {\vec {0}}} atau 0 atau hanya 0. Jik ...

                                               

Darjah polinomial

Dalam matematik, darjah bagi satu-satu polinomial adalah darjah tertinggi dari monomial polinomial dengan pekali bukan sifar. Tahap sebutan adalah jumlah eksponen pemboleh ubah yang muncul di dalamnya, dan dengan itu adalah integer bukan negatif. ...

                                               

Fungsi kuadratik

Dalam algebra, fungsi kuadratik, polinomial kuadratik, polinomial darjah 2, atau kuadratik sahaja adalah suatu fungsi polinomial dalam satu atau lebih banyak pemboleh ubah di mana sebutan tertingginya ialah darjah kedua. Contohnya, suatu fungsi k ...

                                               

Fungsi linear

Dalam algebra dan geometri analisis asas, istilah fungsi linear sering digunakan untuk bermakna suatu darjah pertama fungsi polinomial dari satu pemboleh ubah. Fungsi ini digelar "linear" kerana mereka dengan tepatnya fungsi yang grafnya pada sat ...

                                               

Pembeza layan

Dalam matematik, pembeza layan bagi sesebuah polinomial adalah kuantiti yang bergantung kepada pekali dan menentukan pelbagai sifat punca. Pembeza layan polinomial secara amnya ditakrifkan dari segi fungsi polinomial pekalinya. Pembeza layan bany ...

                                               

Masa diskret dan masa selanjar

Dalam ilmu matematik, khususnya cabang dinamik matematik, masa diskret dan masa selanjar merupakan dua kerangka alternatif di mana dimodelkannya pemboleh ubah yang berevolusi mengikut peredaran masa.

                                               

Edmund Husserl

Edmund Gustav Albrecht Husserl ialah seorang ahli falsafah Jerman yang dikenal sebagai bapa kepada bidang fenomenologi. Karyanya meninggalkan orientasi yang berunsur positif dalam sains dan falsafah pada masanya, dan mengutamakan pengalaman subje ...

                                               

Gottfried Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz merupakan seorang ahli falsafah dan ahli matematik Jerman. Beliau menulis dalam pelbagai bahasa, terutamanya bahasa Latin, bahasa Perancis dan bahasa Jerman.

                                               

Bertrand Russell

Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell, ialah seorang ahli falsafah, logik matematik, matematik, sejarah dan pengkritik sosial British. Dalam beberapa detik kehidupannya, beliau menganggap dirinya sebagai seorang liberal, sosialis, dan ...

                                               

Lohong hitam

Lohong hitam atau lubang gelap adalah tumpuan jisim dengan medan graviti yang sungguh kuat hinggakan halaju lepasan berhampiran dengan lohong hitam melebihi kelajuan cahaya. Ini membayangkan bahawa tiada sesuatu bendapun, termasuk cahaya, mampu m ...

                                               

Lubang cecacing

Lubang cecacing merupakan suatu hubungan teoretikal antara lohong hitam dan lohong putih lalu menghasilkan jalan pintas merentasi ruang dan masa, sama ada jarak itu berjurang jauh sebanyak berbilion tahun cahaya, antara dua alam semesta, or mahup ...

                                               

Mekanik statistik

Mekanik statistik ialah penggunaan statistik untuk bidang mekanik yang berkenaan dengan gerakan zarah-zarah atau objek-objek yang ditekan oleh sesuatu daya. Mekanik statistik membekalkan rangka kerja untuk mengaitkan sifat-sifat atom dan molekul ...

                                               

Ekonofizik

Ekonofizik ialah satu bidang antara disiplin, yang menggunakan kaedah-kaedah matematik yang dibangunkan dalam fizik statistik untuk mengkaji sistem-sistem ekonomi yang kompleks yang mengandungi bilangan besar manusia. Ia menekankan analisis kuant ...

                                               

Fungsi pemetakan

Dalam mekanik statistik, fungsi pemetakan Z merupakan kuantiti yang paling penting bagi mengekod sifat statistik bagi sesuatu sistem dalam keseimbangan termodinamik. Ia merupakan fungsi bagi suhu dan parameter lain, seperti isipadu gas. Kebanyaka ...

                                               

Pergerakan Brown

Pergerakan Brown merujuk kepada: fenomena fizikal mengenai zarah-zarah yang bergerak secara rawak di dalam bendalir; atau model-model matematik yang digunakan untuk menghuraikan pergerakan-pergerakan rawak ini. Model matematik boleh juga digunaka ...

                                               

RT (tenaga)

RT ialah hasil darab pemalar gas molar, R, dan suhu, T. Hasil darab ini digunakan dalam bidang fizik sebagai faktor penskalaan untuk nilai-nilai tenaga dalam skala makroskop, kerana banyak proses dan fenomena yang bukan sahaja bergantung pada ten ...

                                               

Simetri T

Dalam ilmu fizik teori, simetri T merupakan simetri hukum fizik anjuran teori dalam transformasi pembalikan masa: T: t ↦ − t. {\displaystyle T:t\mapsto -t.} Walaupun ditemui dalam konteks-konteks terbatas, namun alam semesta yang boleh diamati in ...

                                               

Statistik zarah

Dalam mekanik klasik, semua zarah di dalam sistem dianggap tidak dapat dibezakan. Ini bermaksud seseorang dapat melabel dan merekod laluan setiap satu zarah dalam sebuah sistem. Kesannya, perubahan kedudukan mana-mana dua zarah dalam sistem ini m ...

                                               

Bulatan agung

Bulatan agung atau bulatan besar atau bulatan gedang, juga dikenali sebagai ortodrome atau bulatan Riemann, bagi sebuah sfera adalah persilangan sfera dan satah yang melalui titik tengah atau pusat sfera. Kes bulatan sfera ini bertentangan dengan ...

                                               

Diameter sudut

Diameter sudut, saiz sudut, diameter jelas, atau ukuran jelas ialah ukuran sudut yang menggambarkan seberapa besar sfera atau bulatan muncul dari sudut pandangan tertentu. Dalam sains penglihatan, ia dipanggil sudut visual, dan dalam optik, ia ad ...

                                               

Perimeter

Perimeter ialah ukuran panjang keliling sesuatu objek, kawasan, atau rajah. Ia berasal dari perkataan Greek peri dan meter. Perimeter boleh digunakan samada untuk laluan atau panjang – ia boleh dianggap sebagai panjang ukur lilit sesuatu bentuk. ...

                                               

Sudut Dalaman dan Luaran

Dalam geometri, suatu sudut poligon dibentuk oleh dua bahagian poligon yang berkongsi satu titik akhir. Bagi poligon mudah, tanpa mengira sama ada ianya cembung atau bukan cembung, sudut ini adalah dipanggil sudut dalaman jika satu titik dalam su ...

                                               

Triangulasi

Dalam Trigonometri dan Geometri, triangulasi adalah proses menentukan lokasi suatu titik dengan membentuk segi tiga darinya dari titik yang diketahui. Khususnya dalam ukuran, triangulasi hanya melibatkan pengukuran sudut, bukan mengukur jarak ke ...

                                               

Elips

Dalam matematik, sebuah elips ialah rajah yang menyerupai bulatan yang telah dipanjangkan ke suatu arah. Elips adalah salah satu contoh daripada kepingan kon dan dapat didefinisikan sebagai lokus dari semua titik, dalam satu bidang, yang memiliki ...

                                               

Segi empat sama

Segi empat sama ialah rajah sisi empat biasa di dalam geometri. Ia adalah segi empat yang memiliki empat sisi yang sama dan empat sudut yang sama. Satu segi empat sama dengan bucu ABCD akan dinyatakan dengan ◻ {\displaystyle \square } ABCD.

                                               

Segi empat tepat

Dalam geometri Euclid, segi empat tepat ialah segi empat yg mempunyai dua pasang sisi bertentangan yang masing-masing sama panjang dan empat sudut yang kesemuanya adalah sudut tegak. Sisinya yang terpanjang dikenali sebagai panjang {\displaystyle ...

                                               

Ruang empat dimensi

Dalam matematik, empat ruang dimensi adalah ruang geometri dengan empat dimensi. Ia biasanya khusus kepada empat dimensi ruang Euclid, yang digunakan secara umum peraturan ruang Euclid tiga dimensi. Ia telah dikaji oleh ahli matematik dan ahli fa ...

                                               

Sistem koordinat Cartes

Di dalam matematik, sistem koordinat Cartes ialah satu sistem yang menilai suatu titik secara unik di dalam satu satah menerusi dua nombor, biasanya dikenali sebagai koordinat-x atau absisa dan koordinat-y atau ordinasi suatu titik. Untuk mentakr ...

                                               

Geometri mutlak

Geometri mutlak ialah geometri yang berdasarkan pada sistem aksioma geometri Euclid tanpa menggunakan postulat selari mahupun alternatifnya. Secara sederhana, geometri ini hanya menggunakan empat pertama dari postulat Euclid. Namun kerana postula ...

                                               

Digon

Digon ialah poligon dengan dua sisi dan dua bucu. Adalah mustahil untuk membuatnya di permukaan rata kerana sisi akan sama, tetapi dapat dibina di sfera.

                                               

Enneadekagon

Enneadekagon ialah poligon dengan 19 sisi dan sudut. Enneadekagon juga dikenali sebagai enneakaidekagon atau nonadekagon. Jejari bulatan lilit enneadekagon biasa dengan panjang sisi t ialah R = t 2 csc ⁡ 180 19 {\displaystyle R={\frac {t}{2}}\csc ...

                                               

Heksadekagon

Heksadekagon ialah poligon dengan 16 sisi dan bucu. Setiap sudut heksadekagon biasa ialah 157.5 darjah, dan jumlah ukuran sudut untuk setiap heksadekagon ialah 2520 darjah.

                                               

Ikosagon

Ikosagon ialah poligon dengan 20 sisi dan sudut. Jumlah sudut dalaman ikosagon ialah 3240 darjah. Satu sudut dalaman dalam ikosagon biasa ialah 162° dan ini bermakna satu sudut luaran ialah 18°

                                               

Nonagon

Dalam geometri, segi sembilan, nonagon atau enneagon ialah poligon yang mempunyai sembilan sisi. Bentuk ini biasanya mempunyai sudut dalaman 140°. Luas kawasan nonagon biasa yang panjang sisinya a ialah diberi A = 9 4 a 2 cot ⁡ π 9 ≃ 6.18182 a 2. ...

                                               

Oktagon

Dalam geometri, poligon segi lapan atau oktagon mempunyai lapan sisi. Di sesetengah di dunia ini, papan tanda berhenti adalah berbentuk oktagon biasa.

                                               

Pentadekagon

Pentadekagon ialah poligon dengan 15 sisi dan sudut. Pentadekagon biasa mempunyai sudut dalaman 156°, dan dengan panjang sisi a, mempunyai luas diberi A = 15 4 a 2 cot ⁡ π 15 = 15 a 2 8 3 + 15 + 2 5 + 5 ≃ 17.6424 a 2. {\displaystyle {\begin{align ...

                                               

Pentagram

Pentagram menggabungkan πέντε pente "lima" + γραμμή grammē "garis") atau pentalfa ialah suatu bentuk bintang pecah lima terhasil daripada lima garisan yang sama jarak dan sama sudut.

                                               

Segi empat

Trapezium Segi empat sama Rombus Segi empat tepat Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.

                                               

Segi tiga

Segi tiga ialah satu poligon yang terdiri daripada tiga sisi yang berupa garis lurus dan tiga sudut. Ahli matematik Euclid yang hidup sekitar tahun 300 SM menemukan bahawa jumlah ketiga-tiga sudut dalam suatu segi tiga ialah 180 darjah. Apabila d ...

                                               

Hukum sinus

Dalam trigonometri, hukum sinus ialah pernyataan tentang segi tiga yang berubah-ubah. Jika sisi segi tiga ialah a, b dan c dan sudut yang berhadapan dengan sisi iaitu A, B and C, maka, hukum sinus menyatakan sin ⁡ a = sin ⁡ b = sin ⁡ C c. {\displ ...

                                               

Sistem koordinat

Untuk pengenalan asas bagi topik ini, sila lihat Koordinat matematik Dalam matematik dan penerapan, sistem koordinat ialah sebuah sistem untuk memberikan jujukan terhingga nombor kepada setiap titik dalam ruang n-dimensi. "Nombor" biasanya bermak ...