ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 150
                                               

Penduduk

Penduduk suatu tempat atau daerah boleh ditakrifkan daripada dua sudut: Orang yang memang tinggal di daerah tersebut. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai dokumen rasmi untuk tinggal di ...

                                               

Senarai kawasan urban mengikut jumlah penduduk

Lihat juga senarai bandar raya mengikut populasi bagi senarai jumlah penduduk di dalam kawasan bandar raya. Berikut merupakan senarai kawasan bandar yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di dunia.

                                               

Genetik populasi

Genetik populasi atau genetik penduduk ialah subbidang bagi genetik yang berkaitan dengan perbezaan genetik dalam populasi dan antara populasi, dan merupakan sebahagian biologi evolusi. Kajian-kajian dalam cabang biologi ini meneliti fenomena sep ...

                                               

Kod INSEE

Kod INSEE ialah kod pengindeksan berangka yang digunakan oleh Institut Kebangsaan Statistik dan Kajian Ekonomi Perancis untuk mengenalpasti pelbagai perkara, termasuklah komun dan département. Kod ini juga digunakan sebagai nombor pengenalan keba ...

                                               

Fasa penyelidikan klinikal

Fasa penyelidikan klinikal ialah peringkat-peringkat di mana para saintis mengendalikan uji kaji dengan halangan kesihatan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk proses yang dianggap berkesan sebagai rawatan perubatan. Untuk perkembangan ubat, f ...

                                               

Uji kaji

Uji kaji atau eksperimen ialah satu kaedah pengujian - dengan matlamat menjelaskan - sifat realiti. Ujikaji berbeza-beza daripada yang bersifat peribadi dan tidak formal, kepada yang dikawal rapi. Lebih formal, uji kaji ialah satu prosedur teratu ...

                                               

Ujian klinikal

Ujian klinikal atau percubaan klinikal ialah uji kaji atau pemerhatian yang dibuat dalam penyelidikan klinikal. Bakal kajian penyelidikan bioperubatan atau tingkah laku seperti itu terhadap peserta manusia direka untuk menjawab soalan khusus tent ...

                                               

Inferens jenis

Inferens jenis merujuk kepada ciri bahasa pengaturcaraan yang tegasnya dijeniskan secara statik di mana jenis sesuatu pemboleh ubah dikenal pasti secara automatik. Sebagai contoh, di dalam bahasa pengaturcaraan C, pemboleh ubah diisytiharkan deng ...

                                               

Penjenisan itik

Dalam mengatur cara komputer dengan bahasa pengaturcaraan berorientasi objek, penjenisan itik ialah satu gaya penjenisan dinamik di mana warisan daripada kelas tertentu atau pelaksanaan antara muka tertentu bagi sesebuah objek tidak menentukan se ...

                                               

Sistem jenis

Dalam sains komputer, sistem jenis ialah sistem yang digunakan bersama-sama bahasa pengaturcaraan bagi membantu mengurangkan pepijat dalam sesebuah atur cara komputer. Sistem jenis digunakan sebagai sebahagian daripada antara muka penakrif antara ...

                                               

Algoritma Luhn

Algoritma Luhn atau formula Luhn, turut dipanggil "modulus 10" atau algoritma "mod 10", ialah formula hasil tambah semak ringkas yang digunakan untuk mengesahkan pelbagai nombor pengenalan, seperti nombor kad kredit dan nombor IMEI. Ia dicipta ol ...

                                               

Nombor nisbah

Nombor nisbah ialah nombor yang boleh diungkapkan sebagai nisbah dua integer. Nombor nisbah yang bukan integer biasanya ditulis dalam bentuk pecahan. Contoh-contoh nombor nisbah ialah 1, 1 2 {\displaystyle {\frac {1}{2}}}, dan 1.5. π dan e adalah ...

                                               

Nombor nyata

Secara kasar, nombor nyata boleh ditakrifkan sebagai mana-mana nombor nisbah atau nombor bukan nisbah. Lawan bagi nombor nyata ialah nombor khayalan. Nombor nyata dan nombor khayalan sama-sama membentuk nombor kompleks. Nombor nyata sentiasa bera ...

                                               

0.999.

Dalam matematik, perpuluhan berulang 0.999., atau 0. 9 {\displaystyle \scriptstyle \mathbf {0}.\mathbf {\dot {9}} }) menandakan sebuah nombor nyata yang boleh dibuktikan bersamaan dengan nombor satu. Dengan erti kata lain, simbol "0.999." dan "1" ...

                                               

E (pemalar)

Pemalar e atau nombor Euler ialah suatu nombor nyata di mana nilai bagi pembezaan bagi fungsi f = e x {\displaystyle f=e^{x}} pada titik 0 adalah bersamaan dengan 1. Fungsi e x {\displaystyle e^{x}} dinamakan fungsi eksponen, dan fungsi songsangn ...

                                               

Nombor bukan nisbah

Nombor bukan nisbah ialah nombor nyata yang tidak boleh diungkapkan sebagai nisbah dua integer. Antara contoh-contoh nombor bukan nisbah ialah π, e dan 2 {\displaystyle {\sqrt {2}}}. Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat ini, gantika ...

                                               

Mata angin

Dalam geografi, mata angin merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Biasanya arah mata angin digunakan semasa memandu arah atau mengemudi, semasa menggunakan kompas dan menggunakan peta. Berpandukan pusat mata angin, terdapat 4 ara ...

                                               

Pemberian nama titik utama kompas

Pemberian nama titik utama kompas ialah perbuatan memberikan nama kepada semua 32 titik utama kompas berdasarkan urutan ikut jam. Nama-nama itu yang dibentuk daripada parap arah kardinal dan arah ordinal pertengahannya, telah diterima di seluruh ...

                                               

Abu Hassan Hasbullah

Dr Abu Hassan Hasbullah merupakan pensyarah kajian media Universiti Malaya dan terkenal sekitar tahun 2014 kerana didapati memplagiat karya penulis lain sebagai phd thesis nya di Vienna, Austria.

                                               

Disiplin akademik

Disiplin akademik atau bidang akademik merupakan cawangan pengetahuan. Ia menggabungkan kepakaran, orang, projek, komuniti, cabaran, kajian, penyelidikan, dan bidang penyelidikan yang sangat berkaitan dengan bidang subjek skolastik atau jabatan k ...

                                               

Filologi

Filologi ialah kajian bahasa dalam sumber bersejarah lisan dan bertulis; ia ialah persilangan kritikan teks, kritikan sastera, sejarah, dan linguistik. Filologi lebih biasa ditakrifkan sebagai kajian teks sastera serta rakaman lisan dan bertulis, ...

                                               

Doktor Perubatan

Doktor Perubatan adalah ijazah perubatan, yang ertinya berbeza antara bidang kuasa yang berbeza. Di Kanada dan kebanyakan negara lain, MD menunjukkan ijazah sarjana yang diberikan setelah tamat pengajian di sekolah perubatan. Di Amerika Syarikat, ...

                                               

Kolej

Kolej atau maktab merupakan sejenis institusi pendidikan atau sebahagian daripada komponen tersebut. Kolej boleh menjadi sebuah institusi pendidikan tinggi yang menganugerahkan ijazah, sebahagian daripada universiti berkolej atau institusi yang m ...

                                               

ICanHazPDF

#ICanHazPDF merupakan hashtag yang digunapakai di Twitter untuk memohon akses ke atas artikel jurnal akademik yang dikenakan bayaran oleh penerbit asal. Ia telah bermula pada tahun 2011 oleh sainstis Andrea Kuszewski. Nama ini diambil untuk singk ...

                                               

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports merupakan penerbitan tahunan oleh Clarivate Analytics. Ia telah berintegrasi dengan Web of Science. Ia menyediakan maklumat mengenai jurnal akademik dalam bidang sains dan sains sosial, termasuk faktor impak. JCR pada asa ...

                                               

Library Genesis

Library Genesis atau LibGen merupakan enjin carian untuk artikel dan buku dalam pelbagai subjek, yang membenarkan akses percuma ke atas kandungan yang dikenakan bayaran atau yang tidak didigitalkan lagi. LibGen turut menyimpan kandungan PDF dari ...

                                               

Pengecam objek digital

Pengecam objek digital merupakan rentetan aksara yang digunakan untuk mengenal pasti sesuatu objek secara unik seperti dokumen elektronik. Metadata tentang objek itu disimpan bersempena dengan nama DOI itu dan metadata ini boleh merangkumi lokasi ...

                                               

Sci-Hub

Sci-Hub merupakan engin carian dalam talian ke atas lebih 58.000.000 artikel akademik yang boleh dimuat turun secara langsung tanpa sekatan penerbit. Artikel-artikel baru dimuat naik setiap hari apabila diakses melalui pelayan institusi pendidika ...

                                               

Broker maklumat

Broker maklumat merupakan mereka yang bertindak sebagai gudang maklumat dimana mereka akan mengumpul maklumat dari pelbagai sumber, memproses, membungkus dan menjualnya kepada pengguna. Mereka bertindak sebagai orang tengah yang boleh mengawal pa ...

                                               

Penyelidikan asas

Penyelidikan asas, juga dipanggil sebagai penyelidikan tulen atau penyelidikan dasar, merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memperbaiki teori ilmiah agar dapat memperbaiki persefahaman atau ramalan fenomena alamiah atau fenomena lain. ...

                                               

Majlis perwakilan pelajar

Majlis perwakilan pelajar, atau sesetengahnya Majlis perwakilan mahasiswa merupakan sebuah badan yang mewakili kepentingan mahasiswa dalam pentadbiran universiti atau institusi pendidikan yang lain. Secara lazimnya, MPP dibentuk membentuk persatu ...

                                               

Sayap pelajar

Sayap pelajar merupakan sebuah kumpulan subsidiari, berautonomi atau juga terikat secara berasingan dengan sebuah organisasi yang lebih besar dalam mengumpulkan sokongan daripada pelajar atau mahasiswa. Sayap pelajar fokus kepada isu-isu khusus b ...

                                               

Karya rujukan

Karya rujukan ialah buku atau berkala yang mana boleh merujuk maklumat. Maklumat ini bertujuan untuk dijumpai dengan cepat apabila diperlukan. Karya rujukan biasanya dirujuk untuk maklumat tertentu, bukannya membaca dari awal hingga akhir. Gaya p ...

                                               

Tesaurus

Dalam penggunaan umum, tesaurus ialah karya rujukan yang menyenaraikan kata-kata yang dikumpulkan bersama mengikut kesamaan makna, berbeza dengan kamus, yang memberikan definisi untuk perkataan, dan secara amnya menyenaraikannya dalam susunan abj ...

                                               

Bodoh

Sumpah Syira Tak reti beza C Dengan D. Sifat seseorang yang bodoh terjadi akibat atau menandakan kecerdasan rendah atau lemah kemampuan belajar. Hal ini sering kali digunakan sebagai perkataan yang memaki dan menghina kerana ia mempunyai konotasi ...

                                               

Kebolehan menggambarkan ruang

Kebolehan menggambarkan ruang adalah kebolehan untuk mengolah benda-benda dua, tiga dan empat dimensi secara mental. Ia sering diukur dengan ujian kognitif yang ringkas serta meramal prestasi pengguna dengan sesuatu jenis antara muka pengguna.

                                               

Bahasa pertama

Bahasa pertama adalah bahasa yang pertama dipelajari oleh seorang manusia, iaitu bahasa ibunda nya. Dia dipanggil penutur asli bahasa ini menurut Leonard Bloomfield. Bahasa pertama atau bahasa asli adalah asas untuk identiti sosiolinguistik seseo ...

                                               

Jill Biden

Jill Tracy Jacobs Biden ialah seorang pendidik Amerika Syarikat yang merupakan Wanita Pertama Amerika Syarikat sejak 20 Januari 2021. Biden juga telah menyandang jawatan Wanita Kedua Amerika Syarikat dari tahun 2009 hingga 2017. Beliau merupakan ...

                                               

Karen Pence

Karen Sue Pence ialah seorang guru sekolah, pelukis. Beliau ialah bekas Wanita Kedua Amerika Syarikat dari tahun 2017 hingga 2021. Beliau merupakan isteri kepada bekas Naib Presiden Amerika Syarikat ke-48, Mike Pence. Beliau pernah menjadi Wanita ...

                                               

Miguel Cardona

Miguel Angel Cardona ialah seorang warga pendidik Amerika Syarikat yang kini berkhidmat sebagai Setiausaha Pendidikan Amerika Syarikat sejak 2 Mac 2021. Beliau sebelumnya berkhidmat sebagai Pesuruhjaya Pendidikan Connecticut dari tahun 2019 hingg ...

                                               

Bahasa perantaraan antarabangsa

Bahasa perantaraan antarabangsa atau bahasa antara ialah bahasa kegunaan perhubungan antara insan dari negara berlainan yang tidak sama bahasa ibundanya, iaitu selalunya bahasa kedua. Bahasa-bahasa dari masyarakat yang lebih berkuasa selama berab ...

                                               

Afghanistan

Afghanistan, rasminya Republik Islam Afghanistan, merupakan negara daratan yang terletak di dalam Asia Selatan dan Asia Tengah. Ia mempunyai penduduk kira-kira 31 juta orang, menjadikannya negara ke-42 yang paling ramai penduduk di dunia. Ia bers ...

                                               

Agensi Kelayakan Malaysia

Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang begitu pesat mencetuskan keperluan terhadap sumber tenaga manusia yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Antara langkah yang diambil oleh negara ialah menyediakan dasar pendidikannya yang liberal. Y.A.B. Pe ...

                                               

Akademi Sains Malaysia

Akademi Sains Malaysia ialah badan berkanun dalam kerajaan Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen. Akademi ini, yang disingkat ASM, ialah badan penasihat saintifik tertinggi di Malaysia, dan organisasi di bawah Kementerian Tenaga, Sains, ...

                                               

Akta Pelajaran 1961

Akta Pelajaran 1961 merupakan undang-undang pendidikan yang dikuatkuasakan di Malaysia sebelum ini. Akta tersebut diasaskan daripada Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib menggariskan sistem persekolahan seragam, penggunaan bahasa kebangsaan seb ...

                                               

Akta Pendidikan 1996

Akta Pendidikan 1996 merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961 bertujuan memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan kehendak dan cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi da ...

                                               

Darjah Khas Agama Johor

Darjah Khas Agama Johor adalah lanjutan program pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor. Darjah Khas Agama Negeri Johor adalah Institusi Pendidikan Agama Johor yang telah berjalan secara formal sejak tahun 1923. Berdasarkan kepada Falsafah P ...

                                               

Hari Kecemerlangan Sekolah Berasrama Penuh

Hari Kecemerlangan Sekolah Berasrama Penuh adalah acara tahunan sejak tahun 1974 lagi. Piala Pusingan pertandingan ini telah disumbangkan oleh Allahyarham Tun Hj. Abdul Razak bin Hussein, Perdana Menteri Malaysia Kedua. Ia merupakan satu program ...

                                               

J-QAF

Program j-QAF merupakan satu pendekatan pembelajaran agama di sekolah di Malaysia. Idea pelaksanaan program J-QAF yang dilontarkan Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pada 2004 adalah untuk memperkasa sistem pengajaran pendidikan Islam di s ...

                                               

Jawatankuasa Pendidikan Negeri

Jawatankuasa Pendidikan Negeri merupakan salah satu portfolio yang ditubuhkan di bawah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di seluruh negeri dalam Malaysia. Seperti yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan, perkara berkaitan pendidikan termasu ...