ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 164                                               

Fungsi takrifan pengguna

Fungsi takrifan pengguna ialah fungsi yang disediakan oleh pengguna atau persekitaran, dalam konteks di mana anggapan biasa bahawa fungsi tersebut dibina kedalam atur cara atau persekitaran berkenaan.

                                               

Model hubungan

Model hubungan bagi pengurusan pangkalan data ialah sebuah model pangkalan data berasaskan logik predikat tertib pertama, yang mula-mula dirumuskan dan diusulkan oleh Edgar F. Codd pada tahun 1969. Tujuan model hubungan ialah menyediakan kaedah p ...

                                               

ODBC

Dalam pengkomputan, ODBC ialah sebuah antara muka C piawai untuk mencapai sistem pengurusan pangkalan data. Para pereka ODBC mensasarkan supaya ia tak bergantung kepada sistem pangkalan data dan sistem pengendalian. Sesebuah aplikasi boleh menggu ...

                                               

Pangkalan data hubungan

Dalam sesebuah pangkalan data hubungan, data dipadankan dengan menggunakan sifat sama yang ditemui dalam set data terbabit. Kumpulan data yang terhasil menggunakan model hubungan. Perisian yang digunakan dalam pangkalan data hubungan dipanggil si ...

                                               

Pelayan pangkalan data

Pelayan pangkalan data ialah pelayan yang menggunakan penggunaan pangkalan data yang membekalkan perkhidmatan pangkalan data kepada atur cara komputer yang lain atau kepada komputer, seperti yang tertakrif oleh model pelanggan–pelayan. Sistem pen ...

                                               

Perlesenan Open Database

Perlesenan Open Database ialah perlesenan hak cipta untuk pelbagai pangkalan data. Perlesenan ini disediakan oleh Open Knowledge Foundation. Pad September 2012, projek OpenStreetMap OSM berpindah dari lesen Creative Commons untuk ODbL.

                                               

SQL

Bahasa Pertanyaan Berstruktur atau lebih dikenali sebagai SQL adalah bahasa komputer paling popular yang digunakan bagi mencipta, mengambil, kemaskini dan memadam data dari sistem pangkalan data berkait. SQL dijadikan standard piwaian oleh Americ ...

                                               

Garis kasar pengaturcaraan komputer

Pengaturcaraan komputer adalah suatu subbidang sains komputer. Garis kasar berikut diberikan sebagai suatu gambaran keseluruhan dan panduan semasa pada pengaturcaraan komputer:

                                               

Atur cara komputer

Atur cara komputer atau program komputer ialah koleksi arahan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah komputer untuk menjalankan sesuatu tugas khusus. Atur cara computer biasanya ditulis oleh pengaturcara komputer dalam bahasa pengaturcaraan. Dari ...

                                               

Bahasa penskripan

Bahasa penskripan ialah bahasa pengaturcaraan komputer yang biasanya ditafsir dan boleh ditaip langsung dari papan kekunci. Sebuah penggunaan yang ditulis dengan menggunakan bahasa perskripan dipanggil sebuah "skrip". Ia adalah berbeza dengan atu ...

                                               

Boolean

Dalam bidang sains komputer, Boolean ialah sejenis data yang memiliki salah satu daripada dua nilai sahaja, iaitu bit 1 atau bit 0. Jenis data ini hanya menduduki sebanyak satu bit dalam ruangan ingatan komputer. Ciri ini menjadikan jenis data Bo ...

                                               

Glosari pengaturcaraan

Glosari ini menyenaraikan semua istilah yang berkaitan dengan pengaturcaraan. Istilah dalam bahasa Inggeris ditunjukkan dalam kurungan. Sila ambil perhatian bahawa sesetengah istilah mungkin berbeza antara bahasa-bahasa pengaturcaraan.

                                               

Hello world

Hello world ialah sebuah atur cara ringkas yang memaparkan teks "hello world" di skrin komputer. Biasanya, atur cara ini digunakan sebagai contoh untuk memperkenalkan bahasa pengaturcaraan yang baru dipelajari.

                                               

Pentafsir (pengkomputan)

Dalam bidang sains komputer, pentafsir adalah sejenis atur cara komputer yang menterjemah teks yang ditulis dalam sesebuah bahasa pengaturcaraan. Dalam erti kata lain, ia diterjemahkan atau dijalankan baris-demi-baris. Bahasa pengaturcaraan yang ...

                                               

Penyusun

Penyusun atau pengkompil kalau diterjemahkan terus ke Bahasa Melayu bermaksud penyusun. Sesuai dengan maksudnya, ia digunakan untuk menterjemah bahasa pengaturcaraan aras tinggi kepada bahasa pengaturcaraan aras rendah di mana kod sumbernya telah ...

                                               

Pepijat

Untuk pijat serangga, lihat Pijat. Pepijat ialah kesalahan atau kecuaian yang terdapat dalam kod sumber atau rekaan sesuatu atur cara komputer yang menyebabkannya tidak berfungsi seperti sepatutnya. Ia juga boleh merujuk kepada kekurangan atau ke ...

                                               

Ungkapan (pengaturcaraan)

Suatu ungkapan dalam suatu bahasa pengaturcaraan ialah suatu gabungan nilai, pemboleh ubah, pengendali, dan fungsi yang ditafsirkan mengikut aturan keutamaan tertentu dan perkaitan bagi bahasa pengaturcaraan tertentu, yang mengira dan kemudian me ...

                                               

Struktur data

Dalam sains komputer, struktur data ialah cara untuk menyimpan data dalam komputer supaya ia dapat digunakan secara cekap. Kerap terjadi dengan pemilihan terperinci apakah jenis struktur data yang perlu digunakan akan memperbolehkan algoritma yan ...

                                               

Adikuasa

Negara adikuasa ialah negara mempunyai kedudukan dominan yang dicirikan oleh keupayaannya untuk mengenakan pengaruh atau kuasa projek pada skala global. Ini dilakukan melalui gabungan kekuatan ekonomi, ketenteraan, teknologi dan budaya serta peng ...

                                               

Bandar kembar

Inggeris Germany and the town twinning movement Inggeris Town-twinning mengikutSuruhanjaya Eropah Inggeris Sister Cities International Inggeris Australian Sister Cities Association

                                               

Bantuan

Bantuan merupakan satu bentuk pertolongan, kebanyakannya dalam bentuk ekonomi, yang mana diberikan kepada komuniti atau negara semasa krisis kemanusiaan atau bagi mencapai tujuan sosio-ekonomi. Bantuan kemanusiaan digunakan terutamanya semasa ban ...

                                               

BRICS

Dalam bidang ekonomi, BRICS ialah singkatan perkumpulan yang memaksudkan sebuah kesatuan ekonomi yang terdiri daripada negara-negara Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Singkatan ini asalnya "BRIC" dicipta oleh Jim ONeill dalam kerta ...

                                               

Dasar luar negeri

Dasar luar negeri sesebuah negara, yang juga disebut dasar luar negara atau dasar hubungan antarabangsa, ialah serangkaian dasar yang menjelaskan cara yang suatu negara bergaul dengan negara lain dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan ...

                                               

Dialog Antarabangsa Langkawi

Dialog Antarabangsa Langkawi atau Langkawi International Dialog, merupakan mesyuarat rasmi dan tidak rasmi antara barisan pemimpin Malaysia dengan pemimpin negara dari benua Afrika. Lokasi dialog ini diadakan di pulau Langkawi.

                                               

Dialog Ekonomi dan Strategik AS.-China

Dialog Ekonomi dan Strategik AS China adalah dialog peringkat tertinggi antara Amerika Syarikat dan China bagi membincangkan keselamatan dua hala, kewilayahan dan global dan isu-isu ekonomi antara kedua-dua buah negara. Penubuhan S&ED telah d ...

                                               

Dialog Perkongsian Pintar

Dialog Perkongsian Pintar dimulakan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad pada 1995 di pulau Langkawi semasa beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia. Fokus dialog ini ialah mempertemukan pemimpin kerajaan dan swasta dari Malaysia dan negara-negara Afrika ...

                                               

Dialog Perkongsian Pintar Global 2009

Dialog Perkongsian Pintar Global 2009 diadakan di Speke Resort, Munyonyo, Kampala, Uganda,Afrika pada 26-28 Julai 2009. Ia disertai 700 orang termasuk 300 ahli perniagaan dan 9 orang presiden. Perasmian dilakukan oleh Presiden Uganda,Yoweri Musev ...

                                               

Diplomat

Diplomat adalah orang yang dilantik oleh sesebuah negara untuk menjalankan diplomasi dengan satu atau lebih negara atau pertubuhan antarabangsa. Fungsi-fungsi utama diplomat adalah: perantara dan pelindung kepentingan dan rakyat negeri pengirim; ...

                                               

Hubungan antarabangsa

Hubungan antarabangsa merupakan cabangan sains politik yang mengkaji hal ehwal luar negeri serta isu-isu global dalam sistem antarabangsa, termasuk peranan negara-negara, pertubuhan antarabangsa, pertubuhan bukan kerajaan, serta perbadanan multin ...

                                               

Kedudukan Baitulmuqaddis

Kedudukan sah dan diplomatik Baitulmuqaddis tidak diselesaikan. Para sarjana undang-undang tidak bersetuju terhadap cara menyelesaikan pertikaian Israel–Palestin tentangnya di bawah undang-undang antarabangsa. Secara rasminya, banyak negara anggo ...

                                               

Kekebalan diplomatik

Kekebalan diplomatik adalah satu bentuk kekebalan undang-undang yang memastikan diplomat diberi jaminan keselamatan dan tidak mudah terdedah kepada tuntutan mahkamah atau pendakwaan di bawah undang-undang negara tuan rumah, walaupun mereka masih ...

                                               

Kuasa dunia

Kuasa dunia merujuk kepada negara yang berkuasa. Selalunya, satu kuasa dunia hanya boleh dikalahkan secara ketenteraan dengan kuasa dunia lain. Kuasa dunia cenderung untuk berkongsi pandangan sejagat berdasarkan keperluan untuk melindungi kepenti ...

                                               

Kuasa lunak

Kuasa lunak atau kuasa lembut difahamkan sebagai keupayaan mempengaruhi serta membentuk tanggapan ramai terhadap sesebuah entiti negara tanpa paksaan menggunakan nilai tertentu seperti budaya, fahaman politik dan dasar luar negara. Konsep ini mul ...

                                               

Masyarakat antarabangsa

Masyarakat antarabangsa adalah ungkapan yang digunakan dalam geopolitik dan hubungan antarabangsa untuk merujuk kepada sekumpulan orang dan pemerintah dunia yang luas. Ia tidak secara harfiah merujuk kepada semua bangsa atau negara di dunia. Isti ...

                                               

Pelaku bukan negara

Pelaku bukan negara adalah entiti yang mengambil bahagian atau bertindak dalam hubungan antarabangsa. Mereka adalah organisasi dengan kuasa yang cukup untuk mempengaruhi dan menyebabkan perubahan walaupun mereka tidak tergolong dalam mana-mana in ...

                                               

Pelaku ganas bukan negara

Pelaku ganas bukan negara, juga dikenali sebagai pelaku bersenjata bukan negara, adalah pelaku bukan negara, iaitu "individu atau organisasi yang mempunyai kuasa ekonomi, politik atau sosial dan boleh mempengaruhi di peringkat nasional dan kadang ...

                                               

Perbandingan antarabangsa

Perbandingan antarabangsa, atau penunjuk penilaian negara, menumpukan analisis kuantitatif, kualitatif, dan penilaian satu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Selalunya, matlamatnya adalah untuk membandingkan prestasi satu negara dengan ...

                                               

Piagam Atlantik

Piagam Atlantik merupakan pengisytiharan yang dikeluarkan pada Ogos 1941. Piagam ini telah dirangka oleh Britain dan Amerika Syarikat dan ia kemudiannya diterima oleh semua pihak Berikat. Prinsip-prinsip dalam piagam ini ialah matlamat berlakunya ...

                                               

Peluncuran kuasa

Peluncuran kuasa adalah istilah yang digunakan dalam sains ketenteraan dan sains politik untuk merujuk kepada keupayaan sesebuah negara berdaulat "menerapkan semua atau sebahagian dari elemen-elemen kuasa nasional - iaitu politik, ekonomi, inform ...

                                               

Realpolitik

Realpolitik ialah politik atau diplomasi berasaskan terutamanya kepada faktor-faktor kuasa dan praktikal dan pertimbangan, lebih daripada tanggapan ideologi atau moral atau premis yang jelas. Dalam hal ini, ia mengongsi aspek-aspek pendekatan kef ...

                                               

Undang-undang antarabangsa

Undang-undang antarabangsa ialah badan undang-undang yang "mengawal kegiatan-kegiatan entiti yang mempunyai keperibadian antarabangsa". Secara tradisi, itu bermaksud kelakuan dan hubungan dua hala antara negara-negara dunia. Akan tetapi, sekarang ...

                                               

Unilateralisme

Unilateralisme, adalah doktrin atau agenda yang menyokong tindakan berat sebelah. Tindakan seumpama ini boleh jadi tidak dipedulikan untuk pihak lain, atau sebagai satu penyataan tentang komitmen terhadap suatu arahan pihak lain yang untuk memung ...

                                               

Wisma Putra

                                               

Pembahagian kuasa

Pembahagian Kuasa atau dalam bahasa Inggeris dipanggil Separation of Powers merupakan satu doktrin dalam pemerintahan demokrasi yang membahagikan urusan dalam negara kepada tiga cabang utama: Pemerintah, Perundangan dan Kehakiman. Ia untuk mengel ...

                                               

Perkauman institusi

Perkauman institusi ialah satu bentuk rasisme yang diselitkan sebagai amalan biasa dalam masyarakat atau organisasi. Ini boleh menyebabkan masalah seperti diskriminasi dalam keadilan jenayah, pekerjaan, perumahan, penjagaan kesihatan, kekuatan po ...

                                               

Ad litem

Ad litem adalah satu istilah yang digunakan untuk merujuk kepada satu pihak yang dilantik mahkamah untuk memberikan perlindungan hak kepada kanak-kanak di dalam satu prosiding di mana mereka ditakrifkan oleh mahkamah sebagai tidak berkeupayaan me ...

                                               

Penimbangtaraan

Penimbangtaraan merupakan satu bentuk penyelesaian pertikaian alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan pertikaian di luar mahkamah. Pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat akan diputuskan oleh seorang arbiter atau panel arbiter, yang aka ...

                                               

Perundangan

Perundangan atau "undang-undang bertulis" adalah undang-undang yang telah digubal oleh legislatif atau badan penggubalan undang-undang lain. Istilah ini boleh merujuk satu undang-undang khusus, atau kesemua undang-undang yang telah digubal, di ma ...

                                               

Rang undang-undang

Suatu rang undang-undang adalah cadangan pembentukan atau penggubalan undang-undang baru yang dibentuk melalui perundangan yang masih belum diluluskan dan diberikan perkenan diraja. Selepas rang undang-undang diluluskan barulah ia menjadi Akta; t ...

                                               

Analisis dasar

Analisis dasar boleh ditakrifkan sebagai "penentuan mana-mana satu dasar antara berbagai-bagai alternatif yang paling dapat mencapai sesuatu set matlamat, berdasarkan hubungan antara dasar-dasar yang dirumuskan dengan matlamat-matlamatnya". Bidan ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →