ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 221
                                               

Kilobit

Kilobit ialah unit maklumat, dengan simbol kb, yang kekadang salah disingkatkan kepada kbit. Takrif piawainya ialah 1 kilobit = 10 3 bit = 1.000 bit. Dalam konteks saiz ingatan-storan dan ruang-alamat, takrif perduaan alternatif yang merupakan 2 ...

                                               

Mebibait

Mebibait ialah unit maklumat atau storan komputer yang mempunyai simbol MiB. 1 MiB = 2 20 bait = 1.048.576 bait = 1.024 kibibait 1 MiB = 1024 = 2 10 kibibait KiB, dan 1024 MiB adalah tepat sama dengan satu gibibait GiB. Mebibait adalah berkait ra ...

                                               

Mebibit

Mebibit ialah unit maklumat atau storan komputer yang disingkatkan kepada Mibit dan kekadangnya Mib. 1 mebibit = 2 20 bit = 1.048.576 bit = 1024 kibibit Unit ini paling berguna untuk mengukur muatan ingatan capaian rawak RAM dan ingatan baca saha ...

                                               

Megabait

Megabait atau Mbait ialah unit maklumat atau storan komputer yang sama dengan 10 6 bait atau 2 20 bait, bergantung kepada konteksnya. Dalam kes-kes yang jarang ditemui, ia juga digunakan untuk bermaksud 1000×1024 bait. Simbolnya ialah Mbait atau ...

                                               

Megabit

Megabit ialah unit storan maklumat yang disingkatkan kepada Mbit dan kekadangnya Mb. 1 megabit = 10 6 = 1.000.000 bit, iaitu sama dengan 125.000 bait atau 125 kilobait. Megabit paling biasa digunakan ketika merujuk kepada kadar pemindahan data te ...

                                               

Paket (teknologi maklumat)

Dalam rangkaian komputer, paket ialah unit data berformat yang dibawa oleh rangkaian komputer mod paket. Pautan-pautan komunikasi komputer yang tidak menyokong paket, seperti pautan telekomunikasi titik-ke-titik, hanya memindahkan data sebagai sa ...

                                               

Pebibait

Pebibait ialah unit maklumat atau storan komputer yang mempunyai simbol PiB. 1 pebibait = 2 50 bait = 1.125.899.906.842.624 bait = 1.024 tebibait Pebibait adalah berkait rapat dengan petabait yang boleh merupakan sinonim yang popular, walaupun ti ...

                                               

Pebibit

Pebibit ialah unit maklumat atau storan komputer yang disingkatkan kepada Pibit dan kekadangnya Pib. 1 pebibit = 2 50 bit = 1.125.899.906.842.624 bit = 1.024 tebibit Pebibit adalah berkait rapat dengan petabit yang boleh merupakan sinonim kepada ...

                                               

Petabait

Petabait ialah unit maklumat atau storan komputer yang sama dengan satu kuadrilion bait. Simbolnya ialah PB. Apabila digunakan dengan gandaan bait, awalan SI boleh merujuk kepada asas 1000 atau 1024 dan oleh itu, nilainya yang tepat boleh merupak ...

                                               

Petabit

Petabit ialah unit maklumat atau storan komputer yang disingkatkan kepada Pbit dan kekadangnya Pb. 1 petabit = 10 15 bit = 1 000 bit satu kuadrilion Petabit adalah berkait rapat dengan pebibit yang merupakan 2 50 bit.

                                               

Qubit

Dalam pengkomputan kuantum, satu qubit atau kuantum bit adalah satu unit maklumat quantum - perumpamaan kuantum bagi bit klasik.

                                               

Tebibait

Tebibait ialah unit maklumat atau storan komputer yang mempunyai simbol TiB. 1 tebibait = 2 40 bait = 1.099.511.627.776 bait = 1.024 gibibait Tebibait adalah berkait rapat dengan terabait yang boleh merupakan sinonim kepada tebibait atau merujuk ...

                                               

Tebibit

Tebibit ialah unit maklumat atau storan komputer yang boleh disingkatkan kepada Tibit atau kekadangnya Tib. 1 tebibit = 2 40 bit = 1.099.511.627.776 bit = 1.024 gibibit Tebibit adalah berkait rapat dengan terabit yang boleh merupakan sinonim untu ...

                                               

Terabait

Terabait ialah istilah ukuran untuk muatan storan data. Nilainya berdasarkan radiks perpuluhan dan ditakrifkan sebagai satu trilion bait, atau 1000 gigabait. Simbolnya ialah TB. Bilangan bait dalam satu terabait kekadang dinyatakan sebagai lebih ...

                                               

Terabit

Terabit ialah unit maklumat atau storan komputer yang disingkatkan kepada Tbit dan kekadangnya Tb. 1 terabit = 10 12 bit = 1.000.000.000.000 bit satu trilion, skala panjang: satu bilion Terabit adalah berkait rapat dengan tebibit yang merupakan 2 ...

                                               

Yobibait

Yobibait ialah unit maklumat atau storan komputer yang mempunyai simbol YiB. 1 yobibait = 2 80 bait = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 bait = 1.024 zebibait Yobibait adalah berkait rapat dengan yotabait yang boleh merupakan sinonim kepada yobiba ...

                                               

Yotabait

Yottabait ialah unit maklumat atau storan komputer yang sama dengan satu septilion bait. Simbolnya ialah YB. Pada masa ini, tidak terdapat sebarang komputer yang mempunyai storan sebesar satu yottabait. Sebenarnya, ruang bagi semua komputer di da ...

                                               

Yotabit

Yotabit ialah unit maklumat atau storan komputer yang disingkatkan kepada Ybit dan kekadangnya Yb. 1 yotabit = 10 24 bit = 1.000.000.000.000.000.000.000.000 bit. Ia lebih kurang sama dengan 10 6 1.000.000 eksabait.

                                               

Zebibait

Zebibait ialah unit maklumat atau storan komputer yang mempunyai simbol ZiB. 1 zebibait = 2 70 bait = 1.180.591.620.717.411.303.424 bait = 1.024 exbibait Zebibait adalah berkait rapat dengan zetabait yang boleh merupakan sinonim kepada zebibait a ...

                                               

Zetabait

Zetabait ialah unit maklumat atau storan komputer yang sama dengan satu sekstilion bait. Simbolnya ialah ZB. Pada masa ini, tidak terdapat sebarang komputer yang mempunyai storan sebesar satu zetabait. Apabila digunakan dengan gandaan bait, awala ...

                                               

Zetabit

Zetabit ialah unit maklumat atau storan komputer yang disingkatkan kepada Zbit dan kekadangnya Zb. 1 zetabit = 10 21 bit = 1.000.000.000.000.000.000.000 bit

                                               

Falsafah

Falsafah ialah satu disiplin ilmiah mengusahakan kebenaran umum dan asas melalui pengamatan dan penyelesaian masalah yang mendasar dan umum tentang persoalan seperti keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, fikiran dan bahasa. Para pengamal bidang i ...

                                               

Pemikiran magis

Pemikiran magis ialah satu bentuk pemikiran yang sentiasa mengkaitkan peristiwa yang berlaku dengan kuasa ghaib. Pemikiran adalah berdasarkan andaian segala sesuatu itu adalah hasil daripada pengaruh alam ghaib. Sebagai contoh, apabila seorang ya ...

                                               

Anarkisme

Anarkisme merupakan suatu falsafah dan cara hidup yang menolak pemaksaan kedaulatan sesuatu kerajaan ke atas seseorang. Di dalam erti makna yang lebih besar, anarkisme menolak kerajaan yang berasaskan paksaan ataupun yang berjangka panjang. Pemik ...

                                               

Anti manusia

Anti-manusia merupakan satu unsur budaya yang dicerminkan dengan perasaan ketidakyakinan terhadap manusia. Dengan lebih jelas lagi, pemikiran anti manusia berpegang kepada andaian bahawa manusia suatu kewujudan yang jahat. Motif anti manusia sela ...

                                               

Benda

Benda ialah sesuatu konsep merujuk kepada sesuatu yang mempunyai sifat kewujudan. Pada kehidupan seharian, aspek makna perkataan "benda" biasanya dianggap tidak penting, tetapi perbincangan mengenai "benda" merupakan satu topik dalam bidang falsa ...

                                               

Dilema Melayu

Dilema Melayu adalah sebuah buku yang dikarang oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pada tahun 1970. Tun Dr. Mahathir menerbitkan The Malay Dilemma setelah beliau kalah dalam pemilihan 1969 dulu. Selepas itu dia telah menuduh Tunku Abdul Rahman Putr ...

                                               

Epistemologi

Secara semantiknya, epistemologi. Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dari segi bahasa, epitemologi bermaksud teori tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi merupakan satu cab ...

                                               

Falsafah kontemporari

Falsafah kontemporari ialah zaman sekarang dalam sejarah falsafah Barat yang bermula pada awal abad ke-20 dengan peningkatan profesionalisme disiplin dan kebangkitan falsafah analitik dan benua. Frasa "falsafah kontemporari" adalah istilah termin ...

                                               

Kebebasan

Kebebasan secara amnya difahami sebagai satu istilah yang menekankan kebolehan seseorang individu untuk bertindak mengikut kehendaknya sendiri. Seseorang yang berpegang kepada fahaman individualisme dan liberalisme menerima kebebasan sebagai keti ...

                                               

Kebenaran

Kebenaran adalah satu konsep yang abstrak. Apabila kita menyetujui sesuatu pekara maka kita akan mengatakan pekara itu benar, ataupun mengakui pekara itu membawa kebenaran. Secara umumnya, terdapat dua permasalahan falsafah yang utama yang berkai ...

                                               

LÉtranger

L’Étranger (Bahasa Perancis:" Orang Asing” merupakan sebuah karya sastera berbentuk novel karangan Albert Camus. Novel dalam bahasa Perancis ini ditulis pada tahun 1942. Lokasi ceritanya adalah di Aljazair, tempat Camus sendiri lahir dan besar.

                                               

Metafizik

Metafizik merupakan salah satu dari cabang utama ilmu falsafah. Ia membincangkan mengenai hakikat realiti, kewujudan dan dunia yang sebenarnya yang di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan. Konsep ini mendapat namanya dari perkataan Greek μετ ...

                                               

Mo Tzu

Mo Tzu ialah seorang ahli falsafah cina yang hidup sekitar tahun 479-381 sebelum Masihi. Nama keluarganya ialah Mo dan namanya ialah Di. Beberapa ilmuwan mengatakan bahawa Mo Tzu berasal dari Sung dan beberapa ilmuwan lain mengatakan bahawa ia be ...

                                               

Nasionalisme

Nasionalisme adalah satu ideologi atau kefahaman yang meletakkan negara dan bangsa pada tempat yang tinggi. Atau yang mencipta dan mempertahankan kedaulatan sesebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identiti bersama untuk sekumpulan manusia. ...

                                               

Pragmatisme

Pragmatisme adalah satu aliran falsafah yang berasal dari Amerika Syarikat pada lewat kurun 1880an. Sebagai salah satu ciri utamanya, aliran pragmatisme menekankan bahawa kehasilan, kepenggunaan, kepraktikalan adalah komponent utama untuk kebenar ...

                                               

Verbalisme

Verbalisme ialah apabila seseorang mengkritik, menghina, atau mengecam orang lain secara paksa. Disifatkan oleh kemarahan dan permusuhan yang mendasari, ia adalah bentuk komunikasi yang merosakkan yang bertujuan untuk merosakkan konsep diri orang ...

                                               

Zeitgeist

Zeitgeist merupakan pemikiran dominan pada suatu masa yang menggambarkan dan mempengaruhi sebuah budaya dalam masa itu sendiri. Zeitgeist dikaitkan dengan History of Philosphy oleh Georg Hegel, Hegel berpendapat bahawa tidak ada seorang pun yang ...

                                               

Senarai penggubah Azerbaijan

Laman ini mengandungi Senarai penggubah Azerbaijan Niyazi 1912-1984 Haji Khanmammadov 1918-2005 Hasan Enami Olya 1967- Fikret Amirov 1922-1984 Arif Malikov 1933- Jovdat Hajiyev 1917-2002 Amina Figarova 1966- Ella Leya Aziza Mustafazadeh 1969- Far ...

                                               

Senarai pasukan bola sepak di Azerbaijan

Araz PFK Kapaz PFK Khazri Buzovna FK Vilash Masalli FK Khazar Lankaran FK Qarabağ FK Shamkir FK Karvan FK Baku FK Gence FK Khazar Sumgayit FK Inter Baku Qabala PFK AZAL PFK Turan Tovuz PFK Neftchi Baku PFK FK Simurq Zaqatala Sumgayit FK

                                               

Senarai gabenor Negeri-Negeri Selat

Gabenor Negeri-negeri Selat telah dilantik oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris sehingga 1867, apabila negeri Selat menjadi tanah jajahan. Selepas itu Gabenor dilantik oleh Pejabat Kolonial. Jawatan itu wujud dari 1826 hingga 1946. Antara 1942 dan ...

                                               

Senarai lapangan terbang di Azerbaijan

Ini senarai lapangan terbang di Azerbaijan berdasarkan lokasi dan mengikut kod IATA dan ICAO. Lapangan Terbang yang dicetak tebal melayani penerbangan komersial.

                                               

Senarai lapangan terbang di Malaysia

Malaysia ada 58 buah lapangan terbang 36 buah di Malaysia Timur dan 22 buah di Semenanjung Malaysia. Antaranya, 36 buah lapangan terbang ada perkhidmatan penumpang berjadual dengan penerbangan komersial. Selain itu, Malaysia ada 8 buah lapangan t ...

                                               

Senarai masjid yang dibina oleh dinasti Uthmaniyyah

Berikut adalah senarai masjid-masjid penting yang masih wujud pada zaman Turki moden. Masjid-masjid ini telah dibina oleh para keluarga diraja Uthmaniyyah.

                                               

Senarai pengawal bahasa

Bahasa-bahasa seperti Esperanto dan Ido telah dibina atau dirancang oleh seorang perorangan atau kumpulan kecil sebelum diterima dan dikembangkan oleh komuniti-komuniti pengguna. Badan-badan seperti Akademio de Esperanto melihat isu penggunaan da ...

                                               

Isotop argon

Argon mempunyai 24 isotop yang diketahui, daripada 30 Ar hingga 53 Ar, dan satu isomer. Daripada kesemua 24 isotop argon, 3 daripadanya - 36 Ar, 38 Ar dan 40 Ar - adalah stabil. Di Bumi, 99.6% daripada gas argon semula jadi ialah 40 Ar. Isotop ra ...

                                               

Isotop helium

Helium mempunyai lapan isotop yang diketahui, tetapi hanya helium-3 dan helium-4 yang stabil. Semua radioisotop yang lain mempunyai jangka hayat pendek; isotop dengan jangka hayat terpanjang dimiliki 6 He dengan separuh hayat 806.7 milisaat, mana ...

                                               

Isotop hidrogen

Hidrogen u) mempunyai tiga isotop yang terbentuk secara semulajadi, kadangkala dilambangkan sebagai 1 H, 2 H dan 3 H. Nukleus-nukleus lain yang sangat tidak stabil telah dihasilkan di makmal, tetapi belum pernah dijumpai dalam alam semulajadi. Ra ...

                                               

Senarai universiti di Afrika Selatan

Berikut adalah senarai universiti di Afrika Selatan. Universiti Cape Barat Universiti Witwatersrand Universiti Johannesburg Universiti Fort Hare Universiti Pretoria Universiti North-West Universiti Teknologi Tshwane Universiti KwaZulu-Natal Unive ...

                                               

Senarai universiti di Argentina

Universidad de Concepción del Uruguay Universidad Adventista del Plata Universidad de la Cuenca del Plata