ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 229
                                               

Garis kasar bioteknologi

Bioteknologi adalah teknologi berasaskan biologi, khususnya apabila digunakan dalam pertanian, sains makanan, dan perubatan. Convention on Biological Diversity PBB telah memberikan satu daripada banyak takrifan bioteknologi: Bioteknologi bermakna ...

                                               

Padi emas

Padi emas atau beras emas atau Golden rice adalah kultivar padi transgenik hasil kejuruteraan genetik yang berasnya mengandung beta-karotena pada bahagian endospermanya. Kandungan beta-karotena ini menyebabkan warna beras tersebut kelihatan kunin ...

                                               

Kolostrum

Kolostrum merupakan sejenis susu ibu yang dihasilkan pada akhir tempoh mengandung hingga beberapa jam selepas bersalin. Ia sangat bermanfaat bagi bayi, kerana: memiliki kandungan imun yang tinggi mengandung banyak karbohidrat, protein, dan antibo ...

                                               

Kultur sel

Kultur sel adalah suatu proses di mana sel-sel ditumbuhkan di bawah keadaan yang terkawal, umumnya di luar persekitaran semulajadi sel tersebut. Keadaan kultur sel berbeza mengikut tiap-tiap jenis sel, tetapi persekitaran tiruan yang dihasilkan t ...

                                               

Henrietta Lacks

Henrietta Lacks merupakan penderma sel dari tumor di luar kemahuan, yang dikulturkan oleh George Otto Gey untuk membuat suatu sel abadi untuk penelitian perubatan. Sel ini disebut sel HeLa. Sel-sel tumor tubuhnya yang diambil sebagai sampel dikem ...

                                               

Pembiakbakaan terpilih

Kejuruteraan genetik Pemilihan berbantuan penanda Penakaian Pembiakbakaan mutasi Genetik kuantitatif Kaedah pemilihan dalam pembiakbakaan tumbuhan berdasarkan mod pembiakan Takungan gen Pembiakbakaan haiwan Pembiakbakaan pintar Pemilihan semula j ...

                                               

Pemvaksinan

Pemvaksinan atau vaksinasi adalah pemasukan bahan antigen untuk merangsang sistem keimunan individu untuk mengembangkan keimunan adaptif terhadap sesuatu patogen. Vaksin boleh mencegah atau memperbaiki kesan buruk jangkitan. Keberkesanan pemvaksi ...

                                               

Racun perosak bio

Racun perosak bio, penguncupan racun perosak biologi, termasuk beberapa jenis campur tangan pengurusan perosak: melalui hubungan pemangsa, parasit, atau kimia. Istilah ini telah dikaitkan secara historis dengan - dan dengan implikasi - manipulasi ...

                                               

Sel tunjang

Sel tunjang ialah sel biologi asas dan tidak berubah yang boleh dibezakan kepada sel-sel khusus serta boleh membahagi untuk menghasilkan lebih banyak sel anak tunjang. Sel jenis ini berada di dalam organisma multisel. Terdapat ada dua jenis luas ...

                                               

Teknologi DNA rekombinan

Teknologi DNA rekombinan merupakan teknik kejuruteraan genetik yang melibatkan penggunaan DNA rekombinan - iaitu DNA yang menggabungkan maklumat genetik dua species organisma yang berlainan. Jika gen-gen ini digabungkan dalam sel telur atau sel s ...

                                               

Tindak balas berantai polimerase

Tindak balas berantai polimeras ialah satu kaedah yang banyak digunakan dalam biologi molekular untuk membuat banyak salinan segmen DNA tertentu. Menggunakan PCR, satu salinan daripada urutan DNA secara eksponen diperkuatkan untuk menjanakan ribu ...

                                               

Botani

Botani ialah kajian saintifik untuk hidupan tumbuhan. Sebagai satu cabang biologi, botani kadangkala dirujuk sebagai sains tumbuhan atau biologi tumbuhan. Botani merangkumi berbagai-bagai disiplin saintifik yang mengkaji struktur, pertumbuhan, pe ...

                                               

Fitopemulihan

Fitopemulihan memerihalkan pengolahan masalah persekitaran menerusi penggunaan tumbuh-tumbuhan untuk mengurangkan masalah tersebut tanpa menggali bahan kontaminasi dan melupuskannya di tempat yang lain. Etimologi perkataan itu berasal daripada ba ...

                                               

Flora

Dalam botani, flora mempunyai dua maksud. Maksud pertama merujuk kepada "semua tumbuhan yang hidup di dalam sesuatu kawasan atau zaman", khususnya tumbuhan yang asli. Maksud kedua merujuk kepada "buku atau karya" yang memerihalkan spesies tumbuha ...

                                               

Gerakan nasti

Gerakan nasti merupakan tindak balas tanpa arah terhadap rangsangan seperti suhu dan kelembapan yang biasanya dialami oleh tumbuhan. Gerakan nasti berbeza dengan tropisme, di mana tindakan-tindakan tropisme berarah terhadap atau menjauhi sumber r ...

                                               

Kotiledon

Untuk genus Crassulaceae, sila lihat Kotiledon. Kotiledon merupakan sebahagian embrio yang penting dalam biji benih tumbuhan. Ketika percambahan, kotiledon-kotiledon biasa menjadi daun-daun pertama untuk kecambah. Bilangan kotiledon merupakan sat ...

                                               

Kumpulan Filogeni Angiosperma

Kumpulan Filogeni Angiosperma ialah sebuah kumpulan ahli botani sistematik antarabangsa yang berkumpul untuk mengasaskan sebuah pandangan sepersetujuan untuk taksonomi tumbuhan-tumbuhan berbunga. Perkembangan ini dicetuskan oleh kebangkitan siste ...

                                               

Pembatuan

Pembatuan atau petrifikasi adalah fenomena geologi melibatkan perubahan bahan organik seperti sisa tumbuhan, haiwan dan bakteria kepada batu galian yang boleh meniru mirip rupa bahan asal bergantung kepada tahap utuh bahan asal yang diserapkan.

                                               

Mikologi

Mikologi merupakan cabang biologi berkaitan dengan kajian fungi, yang meliputi kajian ciri-ciri genetik dan biokimia, taksonomi dan penggunaannya dalam perubatan, sebagai makanan serta ciri-ciri keracunan atau jangkitan fungi.

                                               

Fauna

Dalam zoologi, istilah Fauna merujuk kepada binatang seperti mamalia, unggas, serangga dan ikan. Padanannya dalam botani ialah Flora. Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.

                                               

Habitat

Habitat ialah tempat tinggal semula jadi yang memenuhi keperluan makanan, tempat tinggal dan keselamatan kepada flora dan fauna. Contohnya hutan bakau perlu dikekalkan di sepanjang pantai kerana di sinilah ikan, udang, ketam dan burung-burung pan ...

                                               

Hutan Simpan Ulu Segama

Hutan Simpan Ulu Segama terletak di Lahad Datu, Sabah,Malaysia. Sungai Kawag mengalir di dalam hutan simpan ini. Hutan simpan ini menjadi lokasi terbaik kepada pemburu haram.Hidupan liar yang terancam seperti pelanduk, gajah dan harimau bintang. ...

                                               

Cauvinisme

Cauvinism, berasal dari perkataan Inggeris: chauvinism di dalam maknanya sebenar-benarnya adalah kepercayaan yang patriotik, berlebihan, dan membuta tuli dalam keunggulan dan keberanian nasional.Tambahan lagi, ia menjadi satu kepartisanan yang me ...

                                               

Cinta antara saudara

Keadaan kontemporari daripada bromance berasingan dari lebih umum homosocial amalan dan bersejarah persahabatan romantis. Aristotle Huraian klasik persahabatan sering diambil untuk menjadi prototaip bromance itu. Beliau menulis sekitar 300 SM, "I ...

                                               

Kedwiseksan

Dwiseks merujuk kepada perasaan seksual yang tertarik kepada kedua-dua lelaki dan wanita. Ada pendapat yang mengatakan kecenderungan seksual seseorang itu berada di antara heteroseksual kepada homoseksual. Seseorang mungkin heteroseksual tetapi m ...

                                               

Kefemininan

Kefemininan atau kewanitaan adalah satu set sifat, tingkah laku, dan peranan yang umumnya dikaitkan dengan perempuan dan wanita. Ciir kewanitaan ini dibina secara sosial, tetapi terdiri daripada faktor-faktor yang ditentukan secara sosial dan bio ...

                                               

Keheteroseksualan

Keheteroseksualan merupakan ketertarikan romantis atau seksual mahupun kebiasaan melakukan hubungan seks sesama orang-orang yang berbeza jenis kelamin atau gender dalam pengertian pasangan gender. Sebagai sebuah orientasi seksual, ketertarikan in ...

                                               

Kehomoseksualan

Kehomoseksualan adalah rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara individu yang sama jantina atau gender yang sama. Dalam konteks kecenderungan seks, hal ini mengacu kepada "pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman ...

                                               

Penentuan jantina

Penentuan jantina ialah suatu langkah menentukan jantina sesebuah bayi sewaktu dilahirkan ke dunia. Dalam kebanyakan kelahiran, saudara-mara, bidan, jururawat atau doktor yang menyambut kelahiran bayi ini memeriksa alat kelamin bayi tersebut lalu ...

                                               

Peranan gender

Peranan gender atau peranan jantina merujuk kepada peranan-peranan yang dilaksanakan oleh gender perempuan dan lelaki dalam sesebuah masyarakat menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka seperti pengasuhan anak dan mencari nafkah bagi keluarga. Seca ...

                                               

Genetik

Genetik merupakan bidang sains yang mengkaji fenomena pewarisan dan variasi dalam kesemua makhluk hidup, samada manusia mahupun bakteria. Istilah "genetik" pertama kali diperkenalkan oleh pakar genetik British William Bateson. Beliau juga bertang ...

                                               

Adam Kromosom Y

Dalam bidang genetik manusia, Adam Kromosom Y merupakan istilah yang merujuk kepada datuk moyang kepada seluruh manusia sebelah lelaki dengan mengkaji susur galur kromosom Y yang diwarisi daripada sebelah bapa. Kemungkinan pasangannya iaitu Hawa ...

                                               

Asid nukleik

Asid nukleik merupakan sejenis makromolekul yang terdiri daripada rantaian nukleotida. Dalam biokimia molekul ini mampu membawa maklumat atau membentuk struktur dalam sel. Asid nukleik yang biasa termasuk asid deoksiribonukleik dan asid ribonukle ...

                                               

Gamet

Gamet ialah sel yang melakur dengan sel lain semasa pensenyawaan dalam organisma yang membiak secara seks. Dalam spesies yang menghasilkan dua jenis gamet berbeza secara morfologi, di mana setiap individu menghasilkan satu jenis sahaja, betina ia ...

                                               

Gen cairan

Gen cairan merupakan istilah umum bagi suatu gen yang bertindak untuk menyebabkan warna bulu yang lebih cerah pada makhluk hidup. Warna bulu cair mempunyai melanosit tetapi berbeza dengan warna gelap kerana kepekatan atau jenis sel yang menghasil ...

                                               

Genom

Dalam biologi, genom adalah keseluruhan maklumat keturunan suatu makhluk hidup yang dikod ke dalam DNA, baik yang merupakan gen ataupun bukan. Genom mencakupi semua maklumat genetik yang dibawa DNA, baik di inti sel, mitokondrion, mahupun plastid ...

                                               

Heritabiliti

Heritabiliti adalah statistik yang digunakan dalam bidang pembiakan dan genetik yang menganggarkan tahap variasi dalam sifat fenotip dalam populasi yang disebabkan oleh variasi genetik antara individu dalam populasi itu. Dalam erti kata lain, kon ...

                                               

Jenis darah

Jenis darah ialah pengelasan darah berasaskan kehadiran atau ketiadaan bahan-bahan antigen terwaris pada permukaan sel darah merah. Antigen-antigen ini berbentuk protein, karbohidrat, glikoprotein, atau glikolipid, bergantung pada sistem kumpulan ...

                                               

Kedominanan genetik

Dalam bidang genetik, kedominanan membincangkan perhubungan antara berbagai-bagai bentuk dalam sesuatu gen dalam kedudukan fizikal yang tertentu dalam kromosom. Tumbuhan dan haiwan biasanya ada dua set kromosom, setiap set diwarisi dari setiap in ...

                                               

Kekodominanan

Dalam genetik, kekodominanan atau ialah suatu fenomena dimana sesuatu gen boleh mengekod lebih daripada satu alel dominan. Individu heterozigot dengan dua alel kodominan boleh menonjolkan fenotip yang berkaitan dengan kedua-dua alel. Kodominan da ...

                                               

Kemurungan pembiakbakaan dalam

Kemurungan pembiakbakaan dalam ialah kemerosotan ketegapan dalam populasi spesies tertentu akibat pembiakan hidupan individu yang bersaudara. Pembiakan antara individu yang bersaudara rapat, iaitu pembiakbakaan dalam, menyebabkan timbulnya sifat- ...

                                               

Kromosom

Kromosom adalah satu molekul makro asid deoksiribonukleik atau DNA, dan merupakan unit asas DNA dalam satu sel. Komponen ini biasanya akan kelihatan di bawah mikroskop cahaya hanya sewaktu sesebuah sel sedang mengalami metafasa ketika pembahagian ...

                                               

Nukleotida

Nukleotida merupakan sebatian kimia yang terdiri daripada tiga bahagian: bes heterosiklik, gula 5-karbon dan satu atau lebih kumpulan fosfat. Dalam nukleotida yang paling biasa, besnya merupakan terbitan purina atau pirimidina, dan gulanya merupa ...

                                               

Oogenesis

Oogenesis, ovogenesis, atau oögenesis adalah perbezaan ovum ke dalam sel yang kompeten untuk pembangunan selanjutnya apabila disenyawakan. Ia dikembangkan dari oosit utama dengan kematangan. Oogenesis dimulakan pada peringkat embrio.

                                               

Pasangan bes

Pasangan bes merupakan bongkah binaan asas bagi heliks ganda dua DNA yang menyumbag kepada struktur berlipat-lipat bagi kedua-dua DNA dan RNA. Ditentukan oleh corak-corak ikatan hidrogen yang tertentu, pasangan bes Watson-Crick membolehkan heliks ...

                                               

Pembiakbakaan dalam

Pembiakbakaan dalam ialah istilah genetik yang memaksudkan pembiakan hasil pengawanan dua haiwan yang rapat sekali persaudaraan genetiknya. Jika persaudaraan itu cukup rapat atau pembiakan sebegini dilakukan berulang-ulang, maka pembiakbakaan dal ...

                                               

Pemindahan nuklear sel somatik

Dalamilmu genetik dan biologi perkembangan, pemindahan nuklear sel somatik merupakan strategi makmal untuk mencipta embrio yang berdaya hidup daripada sel tubuh dan sel telur. Tekniknya terdiri daripada mengambil enucleated oocyte dan mengimplank ...

                                               

Plasmid

Plasmid adalah gelungan DNA yang wujud di luar kromosom bakteria. Kebanyakan plasmid wujud sebagai dua rantaian DNA, dan mampu bereplikasi sendiri. Plasmid secara lazimnya menyumbang beberapa fungsi yang penting kepada bakteria. Berikut adalah je ...

                                               

Prion

Prion ialah protein dengan keupayaan untuk menghantar bentuk mereka ke variasi normal protein yang sama. Mereka menyifatkan beberapa penyakit neurodegeneratif membawa maut dan transmissible pada manusia dan banyak haiwan lain. Tidak diketahui apa ...

                                               

Profasa

Profasa ialah fasa pertama pembahagian sel dalam kedua-dua mitosis dan meiosis. Ia berlaku selepas interfasa di mana DNA sel telahpun digandakan. Kejadian yang paling utama dalam fasa ini ialah penyejatan kromatin serta melesapnya nukleolus.