ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 466                                               

Sahabat nabi

Dalam Islam, sahabat nabi bermaksud mereka yang hidup semasa zaman Nabi Muhammad lalu mengenali dan menjadi rakan seperjuangan Nabi Muhammad semasa mengembangkan Islam.

                                               

Said ibn Zayd

Said bin Zayd adalah salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin. Beliau merupakan salah seorang 10 sahabat Rasulullah yang dijamin akan masuk ke syurga. Beliau berkahwin dengan Fatimah binti al-Khattab, adik Umar Al-Khattab. Peristiwa Sai ...

                                               

Salman Al-Farisi

Salman Al-Farisi, adalah salah satu daripada Sahabat Nabi. Sabda Rasulullah S.A.W. "Apabila iman itu tergantung di bintang Suraya, nescaya ia akan dicapai oleh lelaki berbangsa Parsi." Sebagai seorang sahabat akrab, Salman merupakan seorang tokoh ...

                                               

Suhaib Ar-Rumi

Suhaib Ar-Rumi atau nama beliau ialah Suhaib ibn Sinan. Beliau adalah anak kepada Gabenor wilayah kota Ubullah yang terletak di tebing Sungai Furat yang mana wilayah itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Rom Byzantine. Digelar Suhaib Ar-Rumi ker ...

                                               

Suhail ibn Amr

Suhail bin Amru yang pada asalnya seorang kafir musyrik mekah. Beliau terlibat di dalam Perjanjian Hudaibiyah. Suhail memeluk Islam setelah tentera Islam yang diketuai oleh Khalid bin al-Walid berjaya menakluk Kota Mekah. Beliau juga pernah terli ...

                                               

Syurahbil bin Hasanah

Syurahbil bin Hasanah, atau Syarjil bin Hasanah, ialah seorang Sahabat Nabi Muhammad SAW, dan kemudiannya seorang daripada panglima tentera Khulafah al-Rasyidin. Beliau berkhidmat di bawah khalifah-khalifah al-Rasyidin, Abu Bakar al-Siddiq RA dan ...

                                               

Talhah ibn Ubaidillah

Pada awalnya, Talhah ibn Ubaidillah merupakan seorang peniaga kain yang berasal dari Makkah. Kerap berniaga dan membawa barangan berharga di Syria. Ibunya bernama Saabah binti al-Hadrami.

                                               

Thabit ibn Qais

Thabit ibn Qays merupakan ketua Khazraj dan mempunyai pengaruh yang besar di Yathrib. Dia dikenali kerana kepintarannya dan kebolehannya berucap. Kemungkinannya kerana inilah dia menjadi khatib atau jurucakap dan pemidato bagi Rasulullah dan Isla ...

                                               

Ubaidah bin al-Harith

                                               

Ubay ibn Kaab

Ubay ibn Kaab merupakan seorang dewasa dari golongan Ansar yang berasal dari suku kaum Khazraj. Nama gelaran beliau adalah Abu Mundhir. Beliau wafat ketika zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin ketiga iaitu Uthman bin Affan.

                                               

Umair ibn Saad al-Ansari

Umair ibn Saad merupakan seorang pemuda yang berasal dari Madinah. Bapanya Saad meninggal dunia ketika beliau masih kecil lagi. Nasibnya terbela apabila ibunya berkahwin dengan seorang bangsawan kota Madinah iaitu Judas ibn Suwaid. Memeluk Islam ...

                                               

Umair ibn Wahab

Umair ibn Wahab adalah salah seorang Sahabat nabi, dan salah satu musuh umat Islam pada masa itu sebelum dia masuk Islam. Dia memeluk Islam setelah Perang Badar.

                                               

Ummu Haram binti Milhan R.A.

Ummu Haram binti Milhan Ibnu Khalid al-Ansaiah al-Najjariah termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat wanita Ansar yang mendapat kemuliaan dari Rasulullah s.a.w. Sabda baginda:" Engkau termasuk orang yang pertama.” Keturunan Milhan adalah sebahagia ...

                                               

Uqbah ibn Amir

♦ Dalam bidang jihad beliau mengambil bahagian dalam pertempuran Uhud dan dalam semua penglibatan tentera selepas itu. Beliau juga berjuang dalam Pertempuran Damsyik dalam 634. Sebagai pengiktirafan bagi perkhidmatan, Panglima Islam Abu Ubaidah i ...

                                               

Urwah al-Bariqi

Urwah al-Bariqi Beliau juga merupakan salah seorang sahabat nabi yang terkenal.Urwah merupakan salah seorang sahabat yang hidup dari zaman Nabi sehingga ke zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin yang keempat iaitu Ali bin Abi Talib. Urwah merupak ...

                                               

Utbah ibn Ghazwan

Utbah ibn Ghazwan merupakan Sahabat nabi Muhammad. Ia adalah seorang dewasa yang berasal dari Makkah. Beliau merupakan salaha seorang dari golongan orang Islam yang berhijrah ke Habsyah dan Madinah.

                                               

Uthman bin Affan

Uthman bin Affan merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menjadi khalifah, berlaku pertelingkahan dalam kalangan umat Islam mengenai cara bacaan al-Quran. Disebabkan oleh itu Uthman bin Affan telah meminjam suhuf, (kumpul ...

                                               

Uwais Al-Qarni

Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang masuk Islam semasa zaman Nabi Muhammad S.A.W. Berasal dari daerah Qaran di Yaman. Beliau wafat pada tahun 657M dan kuburnya terletak di daerah Baykan, Turki.

                                               

Wahsyi

Wahsyi merupakan seorang pemuda yang berasal dari Habsyah. Berkulit hitam, bertubuh tegap dan sasa. Beliau merupakan seorang hamba kepada seorang bangsawan Makkah iaitu Jabir ibn Mutam.

                                               

Yazid bin Abu Sufyan

Yazid bin Abu Sufyan ialah anak Abu Sufyan bin Harb dan saudara lelaki Muawiyah I. Beliau tidak seharusnya dikelirukan dengan Yazid bin Muawiyah yang menjadi khalifah pada zaman pembunuhan cucu Nabi Muhammad SAW, Sayidina Husain bin Ali RA. Yazid ...

                                               

Zubair ibn Awwam

Abu Abd Allah Zubayr ibn al-Awwam adalah seorang sahabat Nabi Muhammad s.a.w. Beliau merupakan salah seorang "mubasyirin bil-jannah". Beliau merupakan salah seorang pejuang yang hebat. Bersama dengan Khalid Al-Walid, mereka berdua sahaja yang ber ...

                                               

Perbankan Islam

Lihat juga:- Perbankan Islam di Mauritania Perbankan Islam di Bahamas Perbankan Islam di Niger Perbankan Islam di Cyprus Perbankan Islam di United Kingdom Perbankan Islam di Turki Perbankan Islam di Denmark Perbankan Islam di Afrika Selatan Perba ...

                                               

Akta Bank Islam 1983

Akta Bank Islam 1983 merupakan akta yang memperuntukkan perlesenan dan pengawalseliaan perniagaan perbankan Islam di Malaysia. Selain itu, perbankan Islam di Malaysia turut tertakluk kepada Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989.

                                               

Bai Bithaman Ajil

Bai Bithaman Ajil atau BBA merupakan konsep perbankan Islam yang digunakan dalam pembiayaan sewa beli atau pembelian insurans. Di bawah konsep ini, bank memberi pembiayaan kepada pelanggan untuk memiliki harta atau perkhidmatan dengan membeli ase ...

                                               

Bank Pembangunan Islam

Bank Pembangunan Islam atau merupakan satu institusi pembangunan kewangan pelbagai hala terletak di Jeddah, Arab Saudi. Cadangan penubuhan bank ini berlaku ketika penemuaan menter-menteri kewangan negara-negara Islam di Sidang Pertubuhan Kerjasam ...

                                               

Bank Persatuan

Koperasi Bank Persatuan Malaysia Berhad atau lebih dikenali dengan nama Bank Persatuan, adalah sebuah Bank Koperasi yang berpusat di Pulau Pinang, Malaysia. Ibu Pejabat Bank Persatuan terletak di alamat 41, 43 & 45, Jalan Selat, Taman Selat, 1200 ...

                                               

Istisna

Istisna ialah kontrak seseorang penjual menjualkan kepeada pembeli suatu aset yang akan digagaskan, dibina atau dikilangkan menurut tentuan yang dipersetujui dan dihantar pada tarikh masa depan khusus yang dipersetujui pada suatu harga yang diten ...

                                               

Qardhul Hassan

Qardh al-Hasan merupakan pinjaman ikhlas atau pinjaman yang tidak melibatkan faedah atau syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Walau bagaimanapun pemimjam boleh, mengikut budi bicaranya, membayar balik tambahan wang yang lebih banyak d ...

                                               

Sukuk

Sukuk adalah nama di dalam bahasa Arab bagi sijil-sijil kewangan, tetapi biasanya merujuk kepada bon dalam kewangan Islam. Oleh kerana pendapatan tetap, bond yang menghasilkan riba tidak dibenarkan di dalam Islam, sistem Sukuk disusun agar memenu ...

                                               

Takaful

Takaful bermaksud saling menjamin, berasal dari perkataan Arab - kafala. Konsep takaful bertujuan mengalakkan tolong menolong dan perpaduan di kalangan para peserta selari dengan konsep taawun. Dalam Islam, menolong atau menyediakan bantuan amatl ...

                                               

Amil

Amil adalah ditakrifkan sebagai mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan segala aktiviti yang berkaitan dengan hal-hal zakat, dari kutipan sehingga peringkat pengedaran. Mereka dibahagikan kepada dua unit asas, iaitu unit pungutan zakat dan unit ...

                                               

Asnaf

Asnaf ialah pihak yang layak menerima bantuan Zakat yang dikutip daripada orang Islam.Asnaf yang lapan terdiri daripada golongan: Fakir al-Fuqara Gharimin penghutang muslim Riqab seseorang yang terbelenggu tanpa kebebasan Fisabilillah orang yang ...

                                               

Baitulmal MAIWP

Baitulmal MAIWP ialah bahagian di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang berperanan dalam mengagihkan wang zakat secara langsung kepada asnaf di Wilayah Persekutuan. Sebanyak 28 Skim Agihan Zakat ditawarkan oleh Baitulmal MAIWP. Usaha memban ...

                                               

Zakat binatang ternakan

Zakat ternakan ialah zakat yang wajib dikeluarkan apabila sempurna syarat-syaratnya. Haiwan ternakan yang diwajibkan zakat adalah kambing, biri-biri, lembu, kerbau dan unta. Haul semua haiwan sama iaitu 1 tahun. Manakala nisabnya berbeza mengikut ...

                                               

Zakat emas dan perak

Zakat emas dan perak ialah zakat yang dikenakan ke atas beberapa jenis logam berharga, iaitu emas dan perak. Kewajipan zakat ke atas logam ini dijelaskan dalam firman Allah S.W.T. bermaksud:

                                               

Zakat harta

Zakat harta ialah zakat yang mencakup hasil pertanian, binatang ternakan, perniagaan, wang simpanan, harta temuan, emas dan perak. Setiap zakat harta memiliki perhitungannya atau perkiraan harta yang akan dikenakan zakat.

                                               

Zakat hasil pertanian

Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang dikenakan ke atas makanan ruji yang mengenyangkan ke atas sebuah kawasan yang telah cukup nisab dan haulnya. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan adalah bijirin dari jenis makanan asasi yang mengenyangkan ...

                                               

Khums

Khums ialah perkataan Arab untuk Satu Perlima. Mengikut istilah hukum Islam Syiah, ia bermakna "satu perlima harta tertentu seseorang yang mesti dibayar sebagai cukai". Walaupun konsep Zakat, atau derma wajib, diamalkan kesemua orang Islam, dan m ...

                                               

Zakat pendapatan

Zakat pendapatan bermaksud zakat perolehan yang merangkumi pendapatan gaji dan pendapatan bebas seperti pendapatan ahli profesional. Walau bagaimanapun perolehan hasil harta yang tidak mempunyai struktur zakatnya tersendiri dan juga sumbangan dar ...

                                               

Pusat Pungutan Zakat

Pusat Pungutan Zakat atau PPZ merupakan salah satu daripada institusi-institusi zakat utama di Malaysia. PPZ telah ditubuhkan pada 1991 oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan didaftarkan sebagai nama syarikat Hartasuci Sdn Bhd dibawah Akta S ...

                                               

Zakat rikaz dan madin

Ini merupakan satu jenis zakat kekayaan barang galian. Rikaz bermaksud harta yang ditemui, ini merupakan sesuatu harta yang tidak dinampak, disorok, ditanam, disimpan dan dipendam oleh seseorang insan sebelumnya. Harta yang dinyatakan tidak nampa ...

                                               

Zakat wang simpanan

Zakat wang simpanan adalah salah satu jenis zakat harta. Zakat ini dianggap wajib dikeluarkan sebagai zakat kerana ia adalah satu hakmilik atau harta-benda yang boleh dikembangkan. Ini merangkumi semua jenis wang sama ada kertas, syiling atau di ...

                                               

Zakat fitrah

Zakat fitrah dikenali juga sebagai zakat badan, zakat puasa, zakat Ramadan, dan zakat Fitri kerana masa untuk menyempurnakannya adalah pada akhir Ramadan dan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Zakat fitrah adalah sebagai penyuci orang yang berpuasa ...

                                               

Zakat KWSP

Zakat KWSP dikenakan kerana konsepnya serupa dengan zakat wang simpanan, cuma perbezaannya simpanan di KWSP tidak boleh dikeluarkan dengan mudah seperti akaun simpanan biasa. Wang KWSP ialah wang simpanan milik individu yang disimpan dalam KWSP s ...

                                               

Zakat perniagaan

Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada berasaskan pembuatan, perlombongan, perikanan, perkapalan, pembekalan, pertanian, perkhidmatan atau sebagainya dengan tujuan diperniagakan, sama ada dala ...

                                               

Dua qullah

Dua qullah, atau dalam bahasa Arab قلتان qullatān, adalah satu sukatan minimum yang mana air kekal menjadi air mutlak, mengikut fahaman mazhab Syafii. Oleh kerana air boleh berubah rupa, bau ataupun rasa setelah digunakan, air mutlak boleh beruba ...

                                               

Ghusl

Artikel ini mengenai Kebersihan dalam Islam. Ghusl غسل adalah perkataan Arab merujukkan kepada mandi. Mandi pada bahasa adalah mengalirkan air pada seluruh badan. Pada syarak pula, mandi bermaksud mengalirkan air pada seluruh badan dengan niat te ...

                                               

Mandi wajib

Mandi wajib ataupun mandi junub disebut juga mandi hadas besar adalah mandi yang perlu dilakukan oleh seseorang Muslim untuk membersihkan dirinya daripada hadas besar dan melibatkan perbuatan mandi dengan membasahi seluruh anggota badan. Seseoran ...

                                               

Wuduk

Wuduk atau wudhu ialah salah satu cara untuk menyucikan diri daripada hadas kecil. Jika dalam keadaan darurat, wuduk boleh digantikan dengan tayammum.(Iaitu menggunakan debu yg diyakini kesuciannya. Pengertian wuduk pada syarak ialah membasuh ata ...

                                               

Wuduk Sahibul Jabirah

Sahibul Jabirah adalah orang yang sedang berada dalam balutan atau tempelan yang diletakkan kerana keperluan perubatan seperti orang yang disimen kerana patah tulang dan orang yang dibalut kerana luka. Secara lahiriahnya balutan atau tempelan ter ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →