ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 61                                               

Tujahan

Tujahan ialah daya tindak balas digambarkan secara kuantitatifnya oleh hukum ketiga Newton. Ketika sistem menolak atau memecut jisim dalam satu arah, jisim yang dipecutkan ini akan menyebabkan daya sama magnitud tetapi pada arah yang berlawanan d ...

                                               

Cecair

Cecair adalah salah satu daripada empat fasa jirim utama. Ia berbentuk bendalir di mana bentuknya bergantung kepada bekas yang mengandunginya. Isipadu adalah tetap di bawah keadaan suhu dan tekanan yang malar. Melainkan isipadu ini sama dengan is ...

                                               

Gas

Gas merupakan salah satu daripada empat fasa jirim utama. Seperti cecair, gas tidak mempunyai bentuk yang tetap dan boleh mengalir. Tetapi, gas juga tidak mempunyai isipadu yang tetap, ia boleh berubah mengikut bentuk bekas. Tenaga kinetik gas me ...

                                               

Hasil pemeluwapan Bose-Einstein

Hasil pemeluwapan Bose-Einstein ialah satu keadaan jirim bagi gas boson cair yang disejukkan hingga hampir dengan suhu sifar mutlak. Dalam keadaan sebegini, sebahagian besar boson-boson mengambil keadaan kuantum yang paling rendah, di mana kesan- ...

                                               

Pencecairan gas

Proses ini digunakan untuk tujuan saintifik, industri dan komersial. Pelbagai jenis gas boleh dijadikan cecair dalam tekanan atmosfera normal dengan sekadar penyejukan; sesetengah yang lain, karbon dioksida, misalnya, juga memerlukan penekanan. P ...

                                               

Kesan Leidenfrost

Kesan Leidenfrost ialah suatu fenomena yang berlaku apabila cecair yang berdekatan dengan suatu permukaan pejal yang bersuhu lebih panas daripada takat didih cecair tersebut lalu membentuk suatu lapisan wap yang mengelakkan titisan tersebut darip ...

                                               

Malapetaka ultralembayung

Malapetaka ultralembayung, malapetaka ultraungu, atau ada juga dipanggil malapetaka Rayleigh-Jeans, ialah suatu ramalan pada penghujung abad ke-19 yang dinatijahkan oleh fizik klasik. Ramalan itu menyebut bahawa suatu jasad hitam akan memancarkan ...

                                               

Hablur

Hablur atau kristal merupakan bahan pepejal yang terdiri daripada gugusan atom, molekul, atau ion yang tersusun dalam ragam tertib yang menjangkau ketiga-tiga dimensi ruang. Selain struktur mikroskopik, hablur besar lazimnya boleh dikenal pasti d ...

                                               

Kehabluran

Kehabluran atau kekristalan merujuk kepada darjah susunan berstruktur dalam suatu pepejal. Di dalam suatu hablur, atom dan molekulnya disusun secara biasa dan berkala. Darjah kehabluran mempunyai pengaruh yang besar terhadap kekerasan, ketumpatan ...

                                               

Litium fluorida

Litium fluorida ialah sebatian tidak organik dengan formula LiF. Sebatian ini garam litium bagi asid hidrofluorik. Pepejal putih ini ialah sebatian ion yang ringkas. Strukturnya beranalog dengan yang pada natrium klorida, tetapi litium fluorida j ...

                                               

Litium niobat

Litium niobat ialah satu sebatian niobium, litium, dan oksigen. Hablur tunggalnya ialah bahan penting untuk pandu gelombang optik, telefon mudah alih, penderia piezoelektrik, pemodulat optik dan beberapa kegunaan optik linear dan tidak linear lain.

                                               

Ion

Satu ion adalah satu atom, kumpulan atom, atau zarah subatomik dengan satu jumlah cas eletrik. Ion yang paling mudah adalah elektron, proton, dan zarah alpha. Satu ion bercas negatif, yang mempunyai lebih elektron dalam petala elektron daripada j ...

                                               

Sebatian ion

Dalam bidang kimia, sebatian ion ialah sejenis sebatian kimia yang ion-ionnya disatukan di dalam sesuatu struktur kekisi oleh ikatan-ikatan ion. Ion bercas positif biasanya merupakan ion logam, manakala ion bercas negatif adalah unsur atau moleku ...

                                               

Tenaga pengionan

Tenaga pengionan satu atom atau molekul menerangkan jumlah tenaga yang diperlukan untuk mengeluarkan satu elektron daripada satu atom atau molekul dalam keadaan gas. X → X + + e - Unit untuk tenaga pengionan berbeza mengikut disiplin. Dalam fizik ...

                                               

Boson Higgs

Boson Higgs atau zarah Higgs ialah zarah asas yang dihipotesiskan wujud dalam Model Piawai fizik zarah. Ia dinamakan bersempena Peter Higgs yang, bersama lima lagi, mencadangkan mekanisme yang mengesyorkan zarah sedemikian pada 1964. Kewujudan bo ...

                                               

Hukum keabadian jisim

Hukum keabadian jisim menyatakan bahawa jisim tidak boleh diciptakan dan tidak dimusnahkan dalam tindak balas kimia. Oleh itu, jumlah jirim tidak dapat berubah. Antoine Lavoisier mempromosikan idea ini. Hukum ini menyatakan bahawa apabila tindak ...

                                               

Inersia

Inersia ialah sifat semula jadi suatu objek yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan kepada keadaan atau bentuk asalnya, sama ada dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan bergerak. Contoh keadaan inersia: Apabila buku di tengah satu lon ...

                                               

Jisim minimum

Dalam astronomi, jisim minimum adalah jisim terikat dengan rendah dikira bagi objek yang dipatuhi seperti planet, bintang dan sistem perduaan, nebula dan lubang hitam. Jisim minimum adalah statistik yang dipetik secara meluas untuk planet luar su ...

                                               

Jisim molar

Dalam kimia, jisim molar M ialah sifat fizikal. Ia ditakrifkan sebagai jisim bahan tertentu dibahagi dengan jumlah bahan tersebut. Unit SI asas bagi jisim molar ialah kg/mol, namun disebabkan sejarah, ia lebih kerap dinyatakan dalam g/mol. Sebaga ...

                                               

Penderia aliran jisim

Penderia aliran jisim atau penderia aliran jisim udara ialah penderia yang bertindak balas kepada jumlah bendalir mengalir melalui kamar yang mengandungi penderia. Ia direka agar tidak sensitif kepada kepadatan bendalir.

                                               

Peringkat magnitud (jisim)

                                               

Rumus jisim separa empirik

Dalam fizik nuklear, rumus jisim separa empirik, kadang kala dikenali sebagai rumus Weizsäcker, iaitu rumus untuk menganggarkan jisim dan ciri lain bagi nukleus atom. Seperti juga namanya, ia sebahagiannya diasaskan daripada teori dan sebahagian ...

                                               

Senarai unsur mengikut jisim atom

Ini merupakan senarai unsur kimia, yang disusun mengikut jisim atom relatif, atau lebih tepat berat atom piawai, dan kod warna mengikut jenis unsur. Setiap nombor atom unsur, nama, simbol unsur, dan kumpulan serta kala bagi jadual berkala turut d ...

                                               

Koloid

Dalam konteks kimia, koloid ialah suatu campuran di mana partikel-partikel mikroskopik sesuatu bahan itu terampai dan tidak larut dalam suatu bahan yang lainnya. Partikel yang terampai ini berdiameter antara sekitar 1 dan 1000 nanometer, di mana ...

                                               

Molekul

Molekul ialah zarah neutral yang terdiri daripada dua atau lebih atom yang bergabung dalam kumpulan kecil dan boleh wujud sendirian. Antara contoh-contoh molekul adalah: Karbon dioksida CO 2 Sulfur dioksida SO 2 Benzena C 6 H 6 Oksigen O 2 Fluori ...

                                               

Biomolekul

Biomolekul atau molekul biologi ialah istilah yang digunakan secara meluas untuk molekul dan ion yang wujud dalam organisma, yang penting untuk beberapa proses biologi seperti pembahagian sel, morfogenesis, atau pembangunan. Biomolekul termasuk m ...

                                               

Molekul kecil

Dalam bidang biologi molekular dan farmakologi, molekul kecil ialah molekul rendah yang paling berat sebatian organik yang mungkin mengawal proses biologi, dengan saiz pada urutan 1 nm. Kebanyakan ubat adalah molekul kecil. Struktur yang lebih be ...

                                               

Aerosol

Aerosol ialah suatu ampaian zarah pepejal atau titsan cecair halus dalam udara atau gas lain. Ia boleh berlaku secara semula jadi mahupun dibuat oleh manusia. Zarah-zarah cecair atau pepejal berdiamtere lebih kecil daripada 1 μm, namun batasan an ...

                                               

Struktur

Sebuah struktur merupakan sebuah objek binaan manusia yang tidak direka untuk kediaman tetap. Istilah ini digunakan oleh para arkitek dan jurutera untuk membezakan di antara struktur yang bukan bangunan. Contoh struktur adalah seperti: Jambatan E ...

                                               

Struktur sosial

Struktur sosial ialah istilah yang digunakan dalam sains sosial untuk merujuk aturan sosial bercorak dalam masyarakat yang kedua-duanya muncul daripada dan merupakan penentu tindakan individu.

                                               

Cerita rekaan

Cerita rekaan atau singkatannya cereka ialah karya sastera penulisan yang dicipta daripada imaginasi penulis. Ia mungkin dalam bentuk novel dan cerita pendek. Walaupun cerita rekaan adalah antara cabang besar dalam karya sastera, ia juga boleh me ...

                                               

Arka cerita

Arka Cerita adalah pemanjangan atau penyambungan jalan cerita dalam sesuatu episod atau bab media penceritaan seperti televisyen, buku komik, komik jalur, permainan papan, permainan video, dan dalam sesetengah kes, filem. Pada program televisyen, ...

                                               

Budaya rakyat

Budaya rakyat merangkumi cerita, muzik, tarian, legenda, sejarah lisan, peribahasa, jenaka, tahyul, adat resam, dan sebagainya dalam lingkungan sesebuah masyarakat yang mengandungi tradisi budaya, subbudaya, atau kumpulan tertentu, dan juga amala ...

                                               

Dialog

Dialog merupakan sejenis perbualan di antara dua atau lebih makhluk hidup. Asal-usul etimologikal perkataan dialogue adalah daripada bahasa Greek διά dan λόγος.

                                               

Dongeng

                                               

Dunia rekaan

Dunia rekaan ialah latar yang berkonsisten diri yang ada peristiwa dan unsur lain yang berbeza daripada dunia sebenar. Hal yang membezakan dunia rekaan daripada latar mudah ialah tahap keperincian dan keselarasan dalaman. Cereka Utopia oleh Sir T ...

                                               

Lakon layar

Lakon layar atau skrip ialah cetakan biru atau perancangan yang ditulis oleh penulis lakon layar untuk filem atau rancangan televisyen. Lakon layar boleh terhasil dalam bentuk olahan asli atau adaptasi dari penulisan yang sedia ada seperti hasil ...

                                               

Latar

Latar ialah semua keterangan yang berkaitan dengan waktu, lokasi, watak dan suasana berlakunya sesuatu peristiwa dalam karya. Latar terbahagi kepada 3 iaitu: Latar tempat Latar masyarakat. Latar masa Jika anda melihat rencana yang menggunakan tem ...

                                               

Monolog

Dalam bidang teater, monolog ialah suatu percakapan atau pidato disampaikan seorang watak dengan bertujuan meluahkan perasaan dan isi hati dalaman secara lantang sambil juga mengaju kepada seorang watak yang lain ataupun kepada penonton. Ia serin ...

                                               

Novel

Novel atau juga roman ialah suatu bentuk sastera terdiri daripada karangan prosa panjang yang ditulis seseorang penulis mengandungi rangkaian cerita kehidupan seseorang watak dengan orang sekelilingnya dengan menonjolkan perwatakan dan sifat seti ...

                                               

Penciptaan dunia rekaan

Penciptaan dunia rekaan ialah proses mencipta dunia rekaan, yang boleh juga merangkumi seluruh alam rekaan. Istilah "penciptaan dunia rekaan" diguna untuk kali pertama dalam Edinburgh Review pada Disember 1820 dan muncul dalam rencana Space Time ...

                                               

Perwatakan

                                               

Plot

Plot ialah susunan peristiwa dalam sesuatu cerita. Bersama dengan watak, latar, tema dan gaya, plot dianggap salah satu komponen asas cereka. Plot terdiri daripada permulaan, perkembangan, perumitan, puncak dan peleraian.

                                               

Putar belit plot

Putar belit plot ialah teknik penceritaan yang mengubah hala tuju atau hasil jauh daripada yang dijangkakan daripada mengikuti jalan cerita sesebuah karya cereka, ia boleh dilakukan pada akhir atau penamat cerita. baik secara perlahan-lahan mahup ...

                                               

Watak (seni)

Seorang watak merupakan wakil kepada seseorang di dalam sesebuah naratif ataupun kesenian drama. Perkataan character berasal daripada perkataan Greek purba kharaktêr, penggunaannya yang paling awal dalam bahasa Inggeris, dalam kes ini, bertarikh ...

                                               

Watak cereka

Seorang watak cereka, watak fiksyen atau watak fiksional ialah satu-satu orang, persona, identiti atau entiti yang berasal atau muncul daripada hasil karya fiksyen atau cereka. Proses mencipta dan membangunkan watak-watak dalam hasil karya cereka ...

                                               

Maklumat

Maklumat atau informasi merupakan hasil daripada pemprosesan, pengumpulan dan penganalisaan data yang dapat menambah pengetahuan kepada penerima maklumat. Secara ringkas, maklumat merupakan konteks apabila data digunakan.

                                               

Data mentah

Data mentah adalah istilah untuk data yang dikumpul dari satu sumber. Data mentah tidak tertakluk kepada pemprosesan atau sebarang manipulasi yang lain, dan ini juga dirujuk sebagai data utama/primer. Data mentah ialah istilah relatif. Data menta ...

                                               

Objek mustahil

Objek mustahil ialah sejenis ilusi optik terdiri daripada suatu bentuk dua dimensi yang dilihat segera atau di bawah sedar sistem penglihatan sebagai mewakili suatu unjuran grafik objek tiga dimensi. Sifat "kemustahilan" kebanyakan objek sebegini ...

                                               

Segi tiga Penrose

Segi tiga Penrose ialah suatu objek mustahil terdiri daripada suatu bentuk segi tiga yang menampakkan suatu ilusi optik seakan suatu objek pepejal namun hanya lukisan berunjuran yang boleh dilihat dari sudut pandang tertentu sahaja. Bentuk ini mu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →