ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8
                                               

Nilai mutlak

Dalam matematik, Nilai mutlak atau nilai absolut atau modulus merupakan nilai bagi suatu nombor nyata tanpa tanda tambah atau tolak. Baik | a | {\displaystyle |a|} ataupun | − a | {\displaystyle |-a|} sama-sama bernilai a {\displaystyle a}. Sebag ...

                                               

Nisbah

Dalam matematik, nisbah adalah hubungan antara dua nombor yang menunjukkan berapa kali nombor pertama mengandungi kedua. Sebagai contoh, jika semangkuk buah-buahan mengandungi lapan buah oren dan enam lemon, kemudian nisbah oren kepada lemon adal ...

                                               

Parabola

Dalam bidang matematik, sebuah parabola merupakan sebahagian kon yang merupakan kepingan antara permukaan suatu kon melingkar dengan suatu bidang datar. Parabola ini boleh dinyatakan dalam sebuah persamaan: y = a x 2 + b x + c {\displaystyle y=ax ...

                                               

Pemalar matematik

Pemalar matematik atau turut dikenali sebagai nombor pemalar merujuk kepada nombor yang nilainya tidak berubah serta tidak bergantung kepada masa, kedudukan, skala tenaga, dan sebagainya. Di antara nombor tetap keunsuran yang diperseujui: halaju ...

                                               

Pemboleh ubah

Pemboleh ubah atau angkubah merupakan kuantiti fizik yang perlu diambil kira untuk menjelaskan sesuatu pemerhatian. Contoh termasuklah ketinggian kanak-kanak, suhu sesebuah tempat, atau kemasukan fungsi matematik. Konsep pembolehubah ialah diguna ...

                                               

Pengabstrakan (matematik)

Pengabstrakan dalam matematik ialah proses mengekstrak intipati konsep matematik, membuang segala pergantungannya ke atas objek-objek dunia sebenar dan membuat generalisasi bagi memperluaskan kegunaannya atau memadankan penerangan abstrak untuk f ...

                                               

Pepenjuru

Pepenjuru merupakan garisan yang menghubungkan dua simpul berurutan dari poligon atau polyhedron. Tidak rasmi, setiap garis cerun disebut diagonal. Kata "diagonal" berasal daripada Bahasa Yunani διαγώνιος dari dia- dan gonia ; itu digunakan oleh ...

                                               

Perpuluhan

Sistem angka perpuluhan ialah sistem angka yang menggunakan sepuluh sebagai asas. Ia merupakan sistem angka yang paling banyak digunakan, mungkin kerana manusia mempunyai sepuluh jari di tangan dan juga di kaki

                                               

Persamaan pembezaan

Persamaan kebezaan dilencongkan ke sini. Persamaan pembezaan atau persamaan kebezaan ialah suatu persamaan matematik untuk suatu fungsi yang tidak dikenali dari satu atau beberapa pemboleh ubah yang mengaitkan nilai-nilai fungsi itu sendiri dan t ...

                                               

Poligon

Poligon yang mempunyai sisi lebih daripada 20 sisi dan kurang daripada 100 sisi dinamakan dengan menggunakan gabungan kata nama berikut: Contohnya, untuk poligon bersisi 42 akan dinamakan seperti berikut: dan untuk objek bersisi 50 Namun begitu, ...

                                               

Ralat

Dalam statistik dan matematik stokastik, ralat ialah sumber variasi data yang tidak dapat dimasukkan ke dalam model. Dalam kesusasteraan statistik, ralat dikenali juga sebagai sesatan, pengotor, baki, residu, atau noise. Pada suatu model data sed ...

                                               

Ruang metrik

Dalam matematik, ruang metrik adalah yang telah ditetapkan di mana idea jarak antara unsur-unsur dan himpunan dimaksudkan. Orang yang pertama kali menemui ruang metrik adalah Maurice Fréchet.

                                               

Ruang satu dimensi

Satu ruang dimensi dalam fizik dan matematik, adalah sebuah urutan dari n nombor dapat difahami sebagai titik kedudukan di ruang dimensi n. Ketika n = 1, himpunan semua lokasi tersebut disebut ruang Euclid 1-dimensi.

                                               

Rumus

Dalam matematik dan sains, sebuah rumus atau formula adalah cara ringkas untuk menyatakan penerangan secara bersimbol, atau perhubingan umum di antara perjumlahan. Salah satu rumus yang masyhur adalah E=mc² Albert Einstein.

                                               

Sesaran sudut

Sesaran sudut ialah nisbah antara titik pusat dan vektor xy iaitu: θ = s / r {\displaystyle \theta =s/r\,} dimana s {\displaystyle s\,} ialah lilitan r {\displaystyle r\,} ialah jejari

                                               

Sigai

Murid-murid merasai keseronokan belajar Matematik sebagai satu elemen didik hibur Membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Matematik dengan berkesan Membantu pembelajaran Matematik bagi murid yang menghadapi masalah Numerasi Membant ...

                                               

Sisihan piawai

Dalam kebarangkalian dan statistik, sisihan piawai bagi satu-satu taburan kebarangkalian, pembolehubah rawak atau populasi atau banyak set nilai adalah ukuran serakan nilainya. Ia sering diwakili dengan huruf σ. Ia ditakrifkan sebagai punca kuasa ...

                                               

Sistem aksiom

Dalam bidang matematik, satu sistem aksiom ialah sebarang set aksiom yang mana sebahagian atau semua aksiom daripadanya boleh digunakan serentak untuk melahirkan teorem-teorem baru mengggunakan kaedah logik. Suatu teori matematik mengandungi satu ...

                                               

Skalar (matematik)

Konsep skalar digunakan dalam matematik and fizik. Konsep yang digunakan dalam fizik adalah versi yang lebih kukuh dari idea yang sama dalam matematik. Dalam matematik, maksud skalar bergantung kepada konteksnya; perkataan ini ada berkaitan denga ...

                                               

Subset

Dalam bidang matematik, suatu set A {\displaystyle A} adalah subset bagi set B {\displaystyle B} jika semua unsur dalam A {\displaystyle A} dirangkumi dalam B {\displaystyle B}. Hubungan ini dinamakan rangkuman dan ditulis A ⊆ B {\displaystyle A\ ...

                                               

Taburan binomial

Taburan binomial ialah taburan pemboleh ubah rawak diskret X. Eksperimen Bernoulli ialah satu eksperimen yang hanya mempunyai 2 kesudahan sahaja iaitu kejayaan atau kegagalan. Taburan binomial berlaku apabila eksperimen Bernoulli diulangi berkali ...

                                               

Tatatanda matematik

Tatatanda matematik ialah satu sistem perwakilan bersimbol untuk objek-objek dan idea-idea matematik. Tatatanda matematik digunakan dalam matematik, sains fizik, kejuruteraan dan ekonomi. Ia terdiri daripada simbol ringkas seperti nombor 1 dan 2, ...

                                               

Teorem

Teorem ialah satu pernyataan yang telah dibuktikan berdasarkan pernyataan – pernyataan terdahulu, contohnya teorem-teorem yang lain, dan pernyataan-pernyataan yang telah diterima sebelumnya, seperti aksiom-aksiom. Penerbitan sesuatu teorem sering ...

                                               

Teorem Pythagoras

Dalam bidang matematik, teorem Pythagoras adalah suatu teorem yang mengaitkan ketiga-tiga sisi dalam segi tiga bersudut tegak. Menurut teorem ini, kuasa dua bagi hipotenus segi tiga bersudut tegak adalah sama dengan hasil tambah kuasa dua bagi du ...

                                               

Teori graf

Dalam matematik dan sains komputer, teori graf merupakan kajian tentang graf; struktur matematik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara objek-objek di dalam sesuatu koleksi. "Graf" dalam konteks ini dirujuk sebagai satu koleksi puncak at ...

                                               

Teori kategori

Teori kategori ialah satu bidang matematik yang mengkaji sifat konsep-konsep matematik dengan cara yang abstrak, dengan memformalkannya sebagai koleksi-koleksi objek dan anak panah, di mana koleksi-koleksi ini memenuhi beberapa syarat asas. Banya ...

                                               

Tiga dimensi

Tiga dimensi atau biasanya disingkat 3D ; atau disebut ruang, merupakan bentuk daripada benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni, animasi, komputer dan matematik.

                                               

Torus

Torus dalam ilmu geometri merupakan suatu permukaan yang tercipta akibat gerakan putaran atau revolusi daripada suatu bulatan yang berputar dalam ruang tiga dimensi. Pada umumnya, sumbu putarnya tidak menyentuh bulatan tersebut, sehingga ianya me ...

                                               

Trigonometri

Trigonometri ialah satu cabang matematik yang berkenaan dengan sudut, segi tiga, dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus dan tangen. Cabang ini mempunyai sedikit kaitan dengan geometri, walaupun terdapat percanggahan pendapat tentang apaka ...

                                               

William Rowan Hamilton

Sir William Rowan Hamilton PRIA FRSE adalah seorang ahli fizik Ireland, ahli astronomi dan ahli matematik, yang membuat sumbangan penting kepada mekanik klasik, optik, dan algebra. Kajian beliau terhadap sistem mekanikal dan optik membawa beliau ...

                                               

Yupana

Yupana adalah alat pengiraan yang digunakan oleh bangsa Inca, yang menjadi seperti kalkulator. Melalui beberapa penyelidikan, dipercayai alat ini berfungsi seperti sempoa, walaupun banyak kalangan masih kurang yakin dengan hipotesis tersebut. Par ...

                                               

AllSchools

Allschools adalah sebuah aplikasi telefon pintar yang memberi sekolah-sekolah di sekitar Malaysia system pengurusan sekolah. Aplikasi ini dibina oleh sebuah syarikat yang bernama Cloud Direct Sdn Bhd. Allschools memberi peneyelesaian kepada tadik ...

                                               

Andragogi

Andragogi, satu istilah yang awalnya digunakan Alexander Kapp pada 1833, merujuk kepada ilmu dan kaedah mengajar golongan dewasa berasaskan faktor tertentu.

                                               

F1 In Schools

F1 merupakan singkatan bagi Formula Satu. Lihat Formula Satu. F1 in Schools ialah sebuah pertandingan antarabangsa untuk murid sekolah, di mana sebuah kumpulan dengan 3 - 6 ahli perlu mereka dan membikin sebuah model "kereta" dengan kayu balsa me ...

                                               

Guru disiplin

Guru disiplin adalah guru yang menjalankan tanggungjawab mendisiplinkan pelajar di sekolah. Secara teori semua guru adalah guru disiplin. Tetapi dalam banyak perkara guru disiplin tidak diberi taklimat dan kursus serta isu perundangan berhubung d ...

                                               

Hal ehwal pelajar

Dalam bidang pendidikan, Hal Ehwal Pelajar, juga dikenali: Hal Ehwal Murid merupakan salah satu jabatan, bahagian ataupun unit yang biasanya boleh didapati di banyak pusat pengajian, sekolah, pusat tuisyen, kolej mahupun universiti. HEP biasanya ...

                                               

Hassan Muhammad

Allahyarham Tuan Haji Hassan Bin Muhammad PPN, PIS, PLP adalah seorang Tokoh Sejarah Segamat. Beliau dilahirkan di Segamat Johor pada 22hb April 1930. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Latihan Tanjong Malim, kemudian di Sekolah Lelaki Ba ...

                                               

Institusi pendidikan dalam Islam

Pendidikan menurut Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Ini dibuktikan dengan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang menyuruh bagainda membaca dalam keadaan beliau yang ummi. Di samping itu, wahyu ini juga mengandungi s ...

                                               

Kemahiran Hidup

Kemahiran Hidup atau Kemahiran Hidup Bersepadu adalah satu matapelajaran dalam sukatan mata pelajaran Kementerian Pelajaran Malaysia. Matapelajaran ini diajar kepada pelajar sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah rendah yakni tingkatan 1 hin ...

                                               

Kerja sekolah

Kerja sekolah adalah kerja yang diberikan oleh guru, sekolah atau apa-apa institusi pendidikan. Istilah ini biasanya merujuk kepada kedua-dua kerja yang perlu disiapkan di rumah dan kerja yang perlu disiapkan di dalam kelas. Lazimnya, kerja sekol ...

                                               

Kokurikulum

Kegiatan kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang selain daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari ...

                                               

Kurikulum

Di dalam pendidikan formal, satu kurikulum adalah merupakan satu set kursus, dan isi kandungannya, yang ditawarkan di sebuah sekolah atau universiti. Sebagai satu idea, kurikulum berasal dari perkataan Latin bermaksud kursus perlumbaan, yang meru ...

                                               

Kursus

Kursus adalah lembaga pelatihan yang termasuk kedalam jenis pendidikan nonformal. Kursus merupakan suatu kegiatan belajar-mengajar seperti halnya sekolah. Perbedaanya adalah bahwa kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu pendek dan hanya untuk ...

                                               

Mahasiswa

Mahasiswa ialah pelajar yang menuntut di universiti. Mereka memainkan peranan penting dalam mencorak sistem pentadbiran sesebuah negara. Beberapa peristiwa revolusi sepanjang zaman berlaku bermula dengan mahasiswa seperti berlakunya Revolusi Arab ...

                                               

Membaca

Membaca adalah proses mendapatkan ilmu lewat peneraan makna dari tiap kata dan gambar yang nampak di hadapan pandangan mata kita. Membaca tidak hanya zahir saja, tapi tidak tahu makna apa yang ia baca. Membaca adalah proses yang sepatutnya dengan ...

                                               

Mentor

Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih, serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor, tetapi lebih erat dengan anak didiknya. Mentor ini selalunya seseorang yang b ...

                                               

Pakaian akademik

Pakaian akademik ialah pakaian tradisional yang dipakai khususnya dalam latar akademik. Pada masa kini, pakaian ini hanya kerap dipakai di majlis konvokesyen. Namun begitu, pada zaman silam pakaian ini dipakai dalam aktiviti akademik seahrian. Pa ...

                                               

Pelajar

Istilah pelajar atau murid merujuk kepada sesiapa yang sedang atau dalam keadaan belajar. Kadangkala istilah ini diertikan dalam maksud berbeza dalam sesetengah negara atau kes-kes tertentu.

                                               

Pendekatan koperatif

Pendekatan / Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama. Sasaran utamanya adalah menuju kepada tahap pembelajaran y ...

                                               

Pendidikan dalam bahasa ibunda

Pendidikan dalam bahasa ibunda telah menjadi perdebatan oleh pelbagai pihak. Pelbagai kajian telah menunjukkan bahawa seseorang kanak-kanak mampu memahami dan belajar dengan lebih baik dalam bahasa ibunda mereka. Bagaimanapun halangan politik dan ...